O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za rujan 2013.

NEK je u rujnu 2013. proizvela 519892,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 492722,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,59 % iznad planirane (485000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 99,5-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U rujnu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-1/2013-5 od 20. 8. 2013.).

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u rujnu iznosio 9,69 %, a ukupni godišnji udio do kraja rujna 22,55 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000562 %, a godišnje 0,0094 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u rujnu iznosio je 0,16 % i 2,47 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 13 paketa (2,704 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više