O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za rujan 2015.

NEK je u rujnu 2015. proizveo 521937,6 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 496546,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,3 % iznad planirane (490000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U rujnu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u rujnu iznosio 0,94 %, a ukupni godišnji udio do kraja rujna 34,64 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000227 %, a godišnje 0,0293 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u rujnu iznosio je 0,16 % i 1,58 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 12 paketa (2,496 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više