O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za siječanj 2012.

NEK je u siječnju 2012. proizvela 543 537,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 515 991,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2,18 % iznad planirane (505 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja isto 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U siječnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,6 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u siječnju iznosio 6,5 %, a ukupni godišnji udio do kraja siječnja 6,5 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00003 %, a godišnje 0,00003 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u siječnju iznosio je 0,21 % i 0,21 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više