O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za siječanj 2024.

NEK je u siječnju 2024. proizveo 545 436,01 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 519 384,52 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,24 % iznad planirane (513 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U siječnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,2 ºC, a najviše za 1,9 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u siječnju iznosio 1,46 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0004 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u siječnju iznosio je 0,13 % dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 7,5 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Vijest

Remont u NEK-u – polovica aktivnosti je već uspješno završenih

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto tehničar radiološkog nadzora

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za ožujak 2024.

Više