O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za srpanj 2012.

NEK je u srpnju 2012. proizvela 529 862,6 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 502 049,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,42 % iznad planirane (495 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 98,08-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U srpnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,5 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u srpnju iznosio 0,23 %, a ukupni godišnji udio do kraja srpnja 30,5 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00279 %, a godišnje 0,0879 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u srpnju iznosio je 0,23 % i 2,13% godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišten 1 paket (0,869 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više