O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za srpanj 2013.

NEK je u srpnju 2013. proizvela 530277,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 502635,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,54 % iznad planirane (495000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, faktor iskorištenja bio je 92,2-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U srpnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u srpnju iznosio 0,32 %, a ukupni godišnji udio do kraja srpnja 6,22 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0006 %, a godišnje 0,0072%.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u srpnju iznosio je 0,12 % i 1,92 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 11 paketa (2,949 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više