O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za srpanj 2021

NEK je u srpnju 2021. proizveo 528474,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 501750,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,4 % iznad planirane (495000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U srpnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,7 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u srpnju iznosio 0,37 %, a ukupni godišnji udio do kraja srpnja 33,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0007 %, a godišnje 0,0198 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u srpnju iznosio je 0,12 % i 1,42 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6,7 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više