O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za studeni 2012.

NEK je u studenom 2012. proizvela 524 875,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 498 320,5 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,7 % iznad planirane (490 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U studenom se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,7 ºC, a najviše za 1,7 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u studenom iznosio 2,19 %, a ukupni godišnji udio do kraja studenog 35,1 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000329 %, a godišnje 0,0995 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u studenom iznosio je 0,26 % i 3,83 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišten 1 paket (0,869 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto analitički knjigovođa II

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više