O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za studeni 2021.

NEK je u studenome 2021. proizveo 523681,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 497719,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,6 % iznad planirane (490000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U studenome se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u studenome iznosio 0,28 %, a ukupni godišnji udio do kraja studenoga 35,1 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0007 %, a godišnje 0,0345 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u studenome iznosio je 0,04 % i 1,7 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 18,2 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2022. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više
Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više