O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za svibanj 2012.

NEK je u svibnju 2012. proizvela 51 535,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 48 266,9 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 68,043 % ispod planirane (151 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 14,85-postotni, a faktor iskorištenja 9,43-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,3 ºC, a najviše za 2,8 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 1,42 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 30,0 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0709 %, a godišnje 0,0785 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0,5 % i 1,65 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišten 1 paket (0,869 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više