O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2021.

NEK je u svibnju 2021. proizveo 439350,4 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 417150,6 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 7 % iznad planirane (390000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 86,4-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. 

Dijagram rada NEK za svibanj 2021.

U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,6 ºC, a najviše za 1,2 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 0,74 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 32,7 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0039 %, a godišnje 0,017 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u svibnju iznosio je 0,15 % i 1,18 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 10,5 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Vijest

Izvješće o radu NEK-a za listopad 2021.

Više
Zanimljivost

U 2021. godini Slovenija ostaje na indeksu energetske trileme među dvadesetoricom najboljih na svijetu

Pouzdanost opskrbe
Više
Vijest

Hrvatska i slovenska strana na redovnom sastanku međudržavnog povjerenstva NEK-a

Više