O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

NEK je u svibnju 2022. proizveo 535 177,23 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 508 515,45 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,68 % ispod planirane (512 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,5 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 4,64 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 19 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00034 %, a godišnje 0,0037 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u svibnju iznosio je 0,11 % i 0,45 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 9,3 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Prikaz aktualnih podataka o stanju elektrane na internetskoj stranici NEK privremeno nije dostupan

Više
Vijest

NEK radi punom snagom unatoč niskom protoku Save i visokim temperaturama zraka

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2022.

Više