O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2024.

NEK je u svibnju 2024. proizveo 496 409,71 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 471 739,9 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,89 % iznad planirane (463 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 96-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,2 ºC, a najviše za 1,9 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 0,59 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 10,05 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,011 %, a godišnje 0,0171 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u svibnju iznosio je 0,15 % i 0,79 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 8,3 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više