O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za travanj 2013.

NEK je u svibnju 2013 proizvela 542684,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 517306,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,45 % iznad planirane (515000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,9 ºC, a najviše za 1,3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 0,36 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 5,52 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00018 %, a godišnje 0,00594%.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0,8 % i 1,67 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 10 paketa (2,08 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više