O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za travanj 2015.

NEK je u travnju 2015. proizvela 175775,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 168703,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 5,44 % iznad planirane (160000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 33,6-postotni, a faktor iskorištenja bio je 35,2-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,5 ºC, a najviše za 2,3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 2,28 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 30,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0122 %, a godišnje 0,0155 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u travnju iznosio je 0,38 % i 0,6 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 30 paketa (6,24 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više