O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

NEK je u travnju 2022. proizveo 520.628,5 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 495.588,5 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,3 % ispod planirane (497.000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 2,8 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 9,25 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 14,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00026 %, a godišnje 0,0031 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u travnju iznosio je 0,07 % i 0,34 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6,7 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Prikaz aktualnih podataka o stanju elektrane na internetskoj stranici NEK privremeno nije dostupan

Više
Vijest

NEK radi punom snagom unatoč niskom protoku Save i visokim temperaturama zraka

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2022.

Više