O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za veljaču 2009.

NEK je u veljači 2009. proizvela 489 899,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 467 012,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,87 % iznad planirane (463 000 MWh).

Faktor raspoloživosti je 100-postotni a faktor iskorištenja isto je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi operabilni.
U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,1 ºC a najviše za 2,1 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Udio najveće ukupne dopustive godišnje radioaktivnosti u tekućim ispuštanjima u veljači je bio 5,80 % a za ostale dopustive radionuklide 0,00332 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je ljetnom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjen utjecaj je u veljači iznosio 0,08 % od dopustive doze na rastojanju 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 5 bačvi (1,04 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto analitički knjigovođa II

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više