O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za veljaču 2012.

NEK je u veljači 2012. proizvela 503 449,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 475 843,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,03 % ispod planirane (476 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 99,37-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,9 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 5,23 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 11,73 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00078 %, a godišnje 0,00082 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,18 % i 0,39 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,077 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više