O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za veljaču 2015.

NEK je u veljači 2015. proizvela 491530,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 468009,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,74 % iznad planirane (460000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,9 ºC, a najviše za 2,7 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 13,6 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 14,8 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00106 %, a godišnje 0,00193 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,04 % i 0,1 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više