O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Izloženost prirodnom ionizirajućem zračenju u okolini NEK-a možemo vrlo precizno utvrditi na temelju mjerenja koja provode neovisni ovlašteni izvođači nadzora iz Slovenije i Hrvatske. Izvješće Nadzor radioaktivnosti u okolini Nuklearne elektrane Krško za 2023. godinu  potvrđuje da da su i u prošloj godini radiološki utjecaji elektrane daleko ispod pravno utvrđenih granica te da su zanemarivi u odnosu na prirodno zračenje, ograničavanje doza i autoriziranim granicama.

U okviru programa mjerenja radioaktivnosti u okolini NEK, neovisne institucije –  Institut Jožef Stefan, Zavod za varstvo pri delu, Institut Ruđer Bošković, MEIS i NEK kao saveznik — obavljaju opsežna mjerenja zraka, zemlje, vode, hrane i stočne hrane na više desetaka lokacija.

Svi radiološki učinci NEK  uz ogradu NEK te 350 metara  nizvodno od brane NEK  na stanovništvo u okolini procijenjeni su na manje od 0,00005 mikrosiverta (µSv), što je 0,001 % značajne neizbježne prirodne pozadine koja za prethodnu  godinu iznosi 5750 mikrosiverta kojeg uzrokuju ponajprije radioaktivnost u tlu i zračenje iz svemira.

U 2023. godini izrađena je nova procjena prosječne godišnje doze zbog prirodnog zračenja u Sloveniji te utvrđena na 5,98 mSv ± 0,6 mSv (5980 mikrosiverta ± 600 mikrosiverta).

Izvješće četiri ovlaštene organizacije iz dvije države u sažetku utvrđuju, citiramo: »da je ukupni učinak NEK na stanovništvo u svim slučajevima bio manji od 1 % autorizirane granice, što znači, da objekti NEK ne  utječu na zračenje okolnog stanovništva,« i još »da iz svih opsežnih mjerenja i analiza možemo zaključiti da NEK proizvodi čistu, učinkovitu i nisko ugljičnu energiju koja je značajna za zadovoljavanje  trenutnih i budućih energetskih potreba  te rješavanje globalnih klimatskih promjena«

Izvješće neovisnih institucija je objavljeno ovdje.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više