O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Dobri rezultati NEK-a u 2017., visoki ciljevi i planovi za bodučnost

U Nuklearnoj elektrani Krško krajem poslovne godine ispunit ćemo uz sadašnju stabilnost očekivanja i postavljene ciljeve u pogledu visoke sigurnosti pogona, konkurentnosti proizvodnje i pouzdanosti opskrbe potrošača električnom energijom, istaknulo je rukovodstvo NEK-a na novogodišnjem domjenku s predstavnicima medija. Do kraja godine planiramo i prekoračenje ovogodišnjeg cilja proizvodnje električne energije od 5,9 milijardi kilovatsati. Tim značajnim udjelom u niskougljičnoj proizvodnji, koja postaje bitna u svjetlu klimatskih obveza, osjetno smo doprinijeli i čistoći životnog okoliša. Nastavkom provedbe projekata sigurnosne nadgradnje usredotočili smo se i na osiguravanje dugoročnosti pogona i pripreme za remont 2018.

NEK je i u ovoj godini ostvario postavljene ciljeve i ispunio poslanje na sva četiri temeljna područja. Osigurali smo siguran i stabilan pogon u skladu sa standardima koji osiguravaju individualnu i kolektivnu sigurnost zaposlenih i stanovništva. Cijena koštanja proizvedene električne energije bila je konkurentna ostalim izvorima i u skladu s gospodarskim planom. Vlasnicima je omogućavala rentabilnost u zahtjevnim prilikama na tržištu električne energije. Nadzorni odbor NEK-a potvrdio je i ključne dokumente za naš rad u budućem razdoblju – Gospodarski plan za 2018. godinu i Dugoročni plan investicija do 2022. godine.

Projekti nadgradnje sigurnosti za još sigurniji pogon elektrane


U NEK-u su ove godine provedeni brojni pripremni radovi za projekte Programa nadgradnje sigurnosti. Program se odvija od 2012. godine. Izgradnjom dodatnih sigurnosnih sustava osigurat će se otpornost elektrane na izvanredne prirodne i ostale događaje niske vjerojatnosti i time uspostaviti preduvjeti za dugoročan pogon elektrane.
Program nadgradnje sigurnosti podijeljen je u tri faze. Trenutno se intenzivno odvija druga faza, koja uključuje građevinske radove u okviru izgradnje pomoćne komandne sobe i nadgradnje operativnog potpornog centra. Završena je ugradnja više od 800 pilota za poboljšanje temeljenja i nosivosti tla.

Započela je i provedba treće faze sigurnosne nadgradnje, koja obuhvaća provedbu projekta nove dodatno utvrđene zgrade s dodatnim izvorima vode i sustavima za odvod zaostale topline u slučaju kad postojeći sustavi ne rade te uvođenje suhog skladištenja istrošenog goriva. Investicije će se financirati vlastitim sredstvima amortizacije i po potrebi kreditom za premošćivanje u skladu s gospodarskim planom NEK-a. Projekt suhog skladištenja odvija se, nakon potpisa ugovora prije deset mjeseci, u skladu s terminskim planom. Sada se priprema projektna dokumentacija. Izgradnja posebno utvrđene sigurnosne zgrade na jugozapadnoj strani tehnološkog dijela elektrane započet će se po planu sljedeće godine.

Nakon završenih modernizacija po Programu nadgradnje sigurnosti NEK će se prema sigurnosnim mjerilima moći uspoređivati s novim elektranama


Ove godine je značajan dio Programa nadgradnje sigurnosti bila i modernizacija simulatora koji je neophodan u osposobljavanju pogonskog osoblja i provođenju vježbi u vezi s Planom zaštite i spašavanja. To je bila prva veća modernizacija i širenje nakon izgradnje simulatora, koji je potpuna kopija komandne sobe, prije sedamnaest godina. Ta modernizacija značajno doprinosi visokoj osposobljenosti ekipa operatera i time daljnjem stabilnom i sigurnom pogonu elektrane.

Uskoro slobodan postojeći privremeni prostor za nisko- i srednjoradioaktivni otpad – NSRAO


Bliži se i završetak izgradnje zgrade za rukovanje opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta, u koje će se premjestiti sva manipulativna i mjerna oprema iz privremenog skladišta prije premještanja u trajno odlagalište. Time ćemo u privremenom skladištu osigurati mjesto za pripremu pošiljaka nisko- i srednjoradioatkivnog otpada te premostiti vrijeme do raspoloživosti trajnog odlagališta NSRAO.

Pripreme na remont


Pripreme na remont također se odvijaju po planu. Od modifikacija izdvajamo već spomenutu izgradnju pomoćne komandne sobe po Programu nadgradnje sigurnosti, koja će osigurati mogućnost upravljanja odnosno sigurnu zaustavu elektrane i njezino rashlađivanje u slučaju neraspoloživosti glavne komandne sobe. Zbog velikog opsega radovi će se izvoditi tijekom dvaju remonata (2018. i 2019. godine). Značajne su i modernizacija sustava za brtvljenje turbine i zamjena uzbude glavnog električnog generatora. Time ćemo završiti cjelovitu obnovu generatorskog sustava koja je obuhvaćala zamjenu statora i rotora glavnog generatora u razdoblju od 2010. do 2012. godine i zamjenu regulatora napona glavnog generatora 2016. godine. Obnova je dio programa za osiguravanje stabilnosti pogona elektrane.

Međunarodna misija OSART NEK-ovu praksu usporedila s najboljima


Sredinom godine u NEK-u je Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) na poziv vlade RS tri tjedna intenzivno vrednovala pogonsku sigurnost i radne procese. Stručnjaci iz raznih zemalja našu su pogonsku praksu usporedili s preporukama MAAE-a. NEK su prepoznali kao organizaciju koja na području osiguravanja nuklearne sigurnosti i pouzdanosti pogona stalno napreduje. Naši su ciljevi visoki u pogledu sigurnosno-pogonskih rezultata i načina rada uz svijest da nuklearna industrija ne trpi samodopadnost. Način rada i svi projekti zbog toga su stalno usmjereni u osiguravanje napretka u vezi s najvišim ciljem – sigurnosti.
Ujesen je MAAE proveo i misiju tijekom koje je pregledao područje pripremljenosti za slučaj nuklearne i radiološke nesreće. Članovi misije pohvalili su planove odziva na eventualnu nesreću za koju su utvrđeni i zadaci i odgovornosti svih sudionika. Uzorno je da se ti planovi povremeno provjeravaju vježbama i da se provode odgovarajuća osposobljavanja. To je posebno važno za slučaj događaja u vezi s nuklearnom elektranom.

Odgovoran odnos prema okolišu


I u 2017. godini poštivali smo sva upravna ograničenja i obveze u vezi s okolišem. Do kraja studenoga udio dozvoljene doze zbog emisija iz NEK-a na udaljenosti od 500 metara od reaktorske zgrade iznosio je 1,92 posto od ukupne dozvoljene vrijednosti, koja je 50 milisiverta. Doza zbog prirodne pozadine, kojoj smo svi izloženi jer je uzrokuje prirodna radioaktivnost u zemlji i zračenje iz svemira, iznosi, međutim, 2350 mikrosiverta. U usporedbi s tim utjecaj nuklearne elektrane na okoliš neznatan je, i to tisuću puta manji od zračenja iz okoliša, koje je prisutno uvijek i svuda.

Energija iz NEK-a značajan izvor energije bez emisija


NEK svojim pouzdanim pogonom bez utjecaja na okoliš iz godine u godinu bitno doprinosi stabilnosti slovenskog i hrvatskog elektroenergetskog sustava. Činjenicu da je energija proizvedena u nuklearnoj elektrani pouzdana, konkurentna i niskougljična, treba uzeti u obzir i u budućem planiranju energetske opskrbe. Svijest o prednostima nuklearne energije još je posebno aktualna u vrijeme kada je Energetski koncept Slovenije dočekao javnu raspravu i kada se odlučuje o budućem energetskom miksu. Sada imamo priliku da u duhu obveza i mjera za sniženje stakleničkih plinova naglasimo ulogu nuklearne energije kao jednoga od ključnih čimbenika za ostvarivanje ciljeva u vezi s okolišem. Stečeno znanje i iskustva tijekom više od tri desetljeća na nivou elektrane i u potpornim organizacijama te uspostavljena infrastruktura mogu biti dobar temelj na kojem je moguće izgraditi dugoročan koncept uporabe nuklearne energije i jačati nacionalnu energetsku nezavisnost.

Transparentnost rada i otvorenost


Godine 2017. je nešto više od 5800 posjetitelja posjetilo NEK i time dobilo neposredno iskustvo s elektranom i osobljem. Različitim oblicima sudjelovanja sa školama, institucijama i lokalnim zajednicama šira je javnost upoznata s posebnostima nuklearne energije i pogonom elektrane. Takve prilike doprinose razumijevanju, vrednovanju i odlučivanju o zahtjevnim nuklearnim temama.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više