O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Godina 2014. – godina viškova u proizvodnji i povijesnog rada NEK-a

Rukovodstvo Nuklearne elektrane Krško se na tradicionalnom novogodišnjem domjenku susrelo s predstavnicima medija. Poslovna godina elektrane završava iznimno uspješno kao godina viškova u proizvodnji. NEK je do danas proizveo 5,66 milijarda kWh, a uz stabilan rad do kraja godine svakako postoji mogućnost da premaši 6 milijarda kWh električne energije, čime će ostvariti rekordnu godišnju proizvodnju u povijesti. Iznimno važna bila je i nedavna odluka vlasnika o produljenju pogonskog vijeka NEK-a do kraja 2043. godine, što u NEK-u shvaćamo kao plod dobre suradnje i mudrih strateških odluka na svim razinama tijela upravljanja NEK-om. Godina je 2014. i jubilejna godina jer je 1. prosinca 1974. za nuklearnu elektranu položen kamen temeljac.

Poslovna godina 2014. iznimno je uspješna jer je elektrana radila ekonomično uz osiguravanje visoke nuklearne sigurnosti i dosljedno poštivanje okolišnih ograničenja. Osim odluke Nadzornog odbora NEK-a o produljenju pogonskog vijeka elektrane predstavljamo i investicije u elektrani do 2018. godine i veće modifikacije za proljetni remont.


Nadzorni odbor NEK-a suglasio se s produljenjem pogonskog vijeka elektrane do 2043. godine


Krajem studenoga članovi Nadzornog odbora NEK-a suglasili su se na osnovi pozitivne ekonomske studije, koju je pripremila međunarodna kuće iz Londona, da se pogonski vijek NEK-a produlji do 2043. godine. To je ključna odluka za energetsku budućnost, koja osigurava provedbu sigurnosne nadgradnje. Odluka nije povijesna samo zbog produljenja rada, već i zbog toga jer je u velikoj mjeri odraz 32-godišnjeg iznimno uspješnog rada i poslovanja te posljedica činjenice da su svi zaposleni svoju zadaću obavili vrlo profesionalno.


Poslovanje u 2014. godini


Nuklearna elektrana Krško poslovnu godinu završava uz troškove koji su znatno niži od planiranih, a unutar planiranog gospodarskog plana.
U 2014. godini elektrana će po predviđanjima premašiti 6 milijarda kWh, što je rekordna proizvodnja u dosadašnjoj povijesti i važan je udio opskrbe Slovenije i Hrvatske električnom energijom.


Poslovni planovi do 2018. godine


Aktivnosti NEK-a u sljedećim godinama odvijat će se na osnovi dvaju temeljnih dokumenata koje je potvrdio Nadzorni odbor NEK-a: Petogodišnjeg plana investicija i Gospodarskog plana 2015.

Dugoročni plan investicija u tehnološku nadgradnju za sljedeće petogodišnje razdoblje obuhvaća projekte koji će značajno pridonijeti većoj nuklearnoj sigurnosti i pouzdanosti rada elektrane. Važan je dio plana Program nadgradnje sigurnosti koji predviđa izgradnju pomoćne kontrolne sobe, nadgradnju rasteretnih ventila tlačnika primarnoga kruga, alternativno hlađenje primarnoga kruga i zaštitne zgrade, alternativno hlađenje bazena za istrošeno gorivo, protupoplavnu zaštitu nuklearnog otoka i uređenje novog operativnog potpornog centra. Pojedini projekti, koje je potvrdio Nadzorni odbor, u fazi su naručivanja.


Petogodišnji plan investicija obuhvaća ukupno 55 različitih modifikacija odnosno projekata. Osim navedenih među najvažnijima su i sljedeći projekti: suho skladištenje istrošenoga goriva, zamjena grijača kondenzatne napojne vode, prostor za rukovanje opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta, zamjena uzbude i regulacije napona glavnoga generatora…


Remont 2015.


Intenzivno se odvijaju pripreme na remont 2015. koji će započeti u travnju i obuhvaćati preventivno održavanje opreme, provjeravanje struktura, tehnološku nadgradnju i zamjenu nuklearnoga goriva.
Od važnih projekata izdvajamo:
- zamjenu središnje instrumentacije reaktora za nadzor raspodjele snage u reaktorskoj jezgri
- preusmjerenje rashladnog protoka kroz jezgru, čime ćemo dugoročno osigurati integritet goriva
- postavljanje ultrazvučnog sustava za mjerenje nivoa hladila primarnog sustava
- zamjena hidrauličnih i naponskih regulatora postojećih dizelskih agregata 1 i 2 kako bi i ubuduće bio na raspolaganju pouzdan izvor električne energije u slučaju ispada cjelokupnog vanjskog električnog napajanja
- tijekom remonta 2015. zamjenom sustava vlastite potrošnje završit će se višegodišnji projekt cjelovite obnove 400-kilovoltnog rasklopnog postrojenja NEK-a.

Osim navedenih glavnih modernizacija izvest će se i oko 20 manjih, što će dugoročno pridonijeti sigurnijem i pouzdanijem radu elektrane.

Rješenja za premoštenje razdoblja do izgradnje konačnog odlagališta NSRAO-a
Od početka godine do kraja studenoga u privremenom skladištu u NEK-u, koje je 95-postotno zauzeto, uskladišteno je 33,516 prostornih metara nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Zbog prostornih ograničenja privremenog skladišta u NEK-u smo u prošlosti već poduzeli niz učinkovitih mjera za smanjenje količine radioaktivnog otpada. Dodatno tome ove godine odobren je investicijski program za izgradnju prostora za rukovanje radioaktivnim otpadom. Novi prostor omogućit će odstranjenje tehnološke opreme za obradu i mjerenja radioaktivnog otpada iz privremenog skladišta, a oslobođeni kapaciteti prostora upotrijebit će se za skladištenje paketa NSRAO-a. Na taj ćemo način osigurati premoštenje razdoblja do izgradnje konačnog odlagališta.


Utjecaji na okoliš


Također ove godine svi utjecaji na okoliš bili su daleko ispod upravno određenih ograničenja. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost tritija u tekućim ispustima iznosi 45 TBq; njegov ukupni udio do kraja listopada iznosio je 3,5 % godišnjeg ograničenja. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio do kraja listopada iznosio je 0,045 % godišnjeg ograničenja. Ukupan utjecaj na stanovništvo zbog ispusta radioaktivnih tvari ograničen je dozom od 50 μSv na udaljenosti od 500 m od reaktora. Ocijenjeni utjecaj od početka godine do kraja listopada dosegao je 0,91 % godišnjeg ograničenja. Okolišna ograničenja za zagrijavanje Save također nisu prekoračena.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više