O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Iza NEK-a uspješna poslovna godina, u nadolazećoj početak novih investicija

Rukovodstvo Nuklearne elektrane Krško na tradicionalnom prednovogodišnjem prijmu sastalo se s predstavnicima medija. Odlazeću poslovnu godinu predsjednik i član Uprave NEK-a Stane Rožman i Hrvoje Perharić označili su uspješnom jer je nuklearna elektrana radila ekonomično uz osiguravanje visoke nuklearne sigurnosti i dosljednog poštivanja okolišnih ograničenja. Naglasili su i planirane investicije do 2018. godine i pojasnili bitne elemente gospodarskog plana.

Poslovanje u 2013. godini
NEK poslovnu godinu završava unutar predviđenog gospodarskog plana. U 2013. godini elektranaproizvest će prema predviđanjima 5,03 milijarda kWh, što je znatan udio u opskrbi Slovenije i Hrvatske električnom energijom.
Proizvodnja električne energije bila je zbog nešto produženog remonta niža od planirane za 5,3 posto, ali NEK unatoč tome poslovnu godinu završava u okviru planiranih troškova. Uzrok produženom remontu bila je sanacija oštećenja nuklearnoga goriva u proteklom gorivom ciklusu. Ta anomalija nije smanjila sigurnost rada NEK-a, a nije ni negativno utjecala na okolinu. Nuklearna sigurnost bila je sve vrijeme osigurana, kao što će biti i dalje.

Poslovni planovi za 2014. godinu
Aktivnosti NEK-a u sljedećoj će se godini odvijati na osnovi dvaju temeljnih dokumenata koje je potvrdio Nadzorni odbor NEK-a – Petogodišnjeg plana investicija i Gospodarskog plana 2014. Petogodišnji plan predviđa niz investicija u tehnološku nadgradnju. Za neke od njih u sljedećoj će se godini pripremati projekti i nabavljati oprema, a neke će se već početi izvoditi.

Gospodarski plan za 2014. godinu zacrtao je visoke pogonske, sigurnosne i ekonomske ciljeve. Za sljedeću godinu ne planiramo remont, što će pridonijeti višoj pogonskoj raspoloživosti uz planiranu proizvodnju od 5,9 milijarde kWh električne energije. Postavljeni ciljevi i planirane investicije s područja tehnološke nadgradnje i aktivnosti preventivnog održavanja pridonose poboljšavanju nuklearne sigurnosti kao najvišeg prioriteta poslanja NEK-a.

Investicije do 2018. godine
Petogodišnji investicijski plan predviđa uravnoteženo investiranje u nadgradnju nuklearne sigurnosti, pogonsku pouzdanost odnosno raspoloživost, poboljšanje iskorištenja elektrane i rješenja za odgovarajuće postupanje radioaktivnim otpadom. Znatan dio petogodišnjeg plana obuhvaća Program nadgradnje sigurnosti, koji do kraja 2018. godine predviđa izvedbu 5 većih investicija:

• Filtrirano rasterećivanje zaštitne zgrade i kontrola vodika u zaštitnoj zgradi
• Poplavna sigurnost nuklearnog otoka
• Rekonstrukcija operativnog potpornog centra
• Aalternativna kontrolna soba – projekt BB1 (Bunkerized Building 1)
• Hlađenje reaktora i zaštitne zgrade – projekt BB2 (Bunkerized Building 2)

Predviđena je i izgradnja suhog skladišta za istrošeno gorivo, zamjena visokotlačne turbine, modernizacija tehničke zaštite elektrane, zamjena 6,3-kilovoltnih sabirnica i modifikacija na strukturama reaktora za otklanjanje poprečnih protoka (Upflow Conversion).

Odobrene investicije u 2014. godini
Od već razmatranih odnosno odobrenih programa za nadgradnju sigurnosti izdvajamo projekt poplavne sigurnosti nuklearnog otoka, čime ćemo osigurati dodatnu zaštitu sigurnosnih sustava i opreme u slučaju malo vjerojatnog maksimalnog protoka rijeke Save, koji prouzroči nivo vode na platou elektrane u visini od 157,53 metara nadmorske visine i istovremenom potresu s akceleracijom tla iznad 0,3 g. Izvedba dvogodišnjeg projekta započet će krajem 2014. godine.

Odobren je i investicijski program za rekonstrukciju operativnog potpornog centra, koji će osigurati sedmodnevne uvjete za boravak i potrebnu infrastrukturu za okvirno 200 zaposlenih koji bi trebali biti u elektrani u slučaju malo vjerojatne izvanprojektne nezgode. Nadgradnja će se izvesti u protupoplavnoj i protupotresnoj izvedbi, a započet će se krajem 2014. godine i završiti u roku od dvije godine.

Vanjska prosudba ispunjavanja zahtjeva ISO-standarda
U NEK-u se sredinom prošlog tjedna odvijala i godišnja vanjska kontrolna prosudba certifikacijske organizacije prema okolišnom standardu ISO 14001 i standardu sigurnosti i zdravlja pri radu BS OHSAS 18001. Vanjska prosudba potvrdila je da NEK pri svim svojim postupanjima poštuje odredbe međunarodno najraširenijih standarda s područja upravljanja okolišem i sigurnosti i zdravlja pri radu. To je dokaz više da je okolišna kultura našeg poduzeća prisutna u svim djelatnostima, a također da je učinkovit sustav vođenja sigurnosti i zdravlja zaposlenih, čime osiguravamo sigurnu radnu okolinu.

Utjecaji na okolinu Također ove godine svi utjecaji na okolinu bili su znatno ispod upravno određenim ograničenjima.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost tritija u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Njegov ukupni udio do kraja studenoga iznosio je 25,4 posto godišnjeg ograničenja. Za ostale radionuklide, čija dopusna godišnja radioaktivnost iznosi 100 GBq, udio do kraja studenoga iznosi 0,0297 posto godišnjeg ograničenja. Cjelokupan utjecaj na stanovništvo zbog ispusta radioaktivnih tvari ograničen je dozom od 50 μSv na udaljenosti od 500 metara od reaktora. Procijenjen utjecaj od početka godine do kraja studenoga iznosio je 2,90 posto godišnjeg ograničenja. Također nisu prekoračena okolišna ograničenja za zagrijavanje Save.
Od početka godine do kraja studenoga u privremenom skladištu NEK-a, čija je zauzetost oko 95-postotna, uskladišteno je 37,306 kubičnih metara nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više