O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za srpanj 2022.

NEK je u srpnju 2022. proizveo 519914,4 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 489806,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,25 % ispod planirane (496000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U srpnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u srpnju iznosio 4,33 %, a ukupni godišnji udio do kraja srpnja 32,8 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00033 %, a godišnje 0,0046 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u srpnju iznosio je 0,08 % i 0,58 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 7,6 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više