O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Kraće isključenje elektrane iz mreže zbog uklanjanja mjernih priključaka na provodnim izolatorima glavnih transformatora

Nakon remonta u proljeće Nuklearna elektrana Krško radi stabilno punom snagom. Pri praćenju mjerenja na glavnom transformatoru GT 2 – jednom od dvaju transformatora, koji povezuju elektranu s 400-kilovoltnom elektroenergetskom mrežom, pojavile su se smetnje pri mjerenjima visokog napona. Riječ je o povremenom gubitku signala na mjernoj liniji napona provodnog izolatora glavnog transformatora odnosno vertikalnog izolatora. S obzirom na to da će se korektivni radovi izvoditi na sustavu koji je tijekom pogona pod visokom naponom, potrebno je kratkotrajno isključenje elektrane iz mreže. Isključenje je planirano za nedjelju, a opseg i trajanje radova i kontrolnih mjerenja ovisi i o vremenskim prilikama. Oborine, naime, otežavaju radove.

U poslijeremontom razdoblju povremeno se pojavljuje gubitak signala na mjernoj liniji napona provodnog izolatora glavnog transformatora GT 2 na jednoj od triju faza. S obzirom na to da dugoročan pogon s povremenim gubitkom signala na toj mjernoj liniji, odnosno prekidom mjerne petlje, znači rizik prenapona za provodni izolator i time transformator, slijedi kratkotrajna zaustava elektrane i preventivno uklanjanje svih šestero priključaka za mjerenje visokog napona na provodnim izolatorima obaju transformatora te instalacija namjenskih čepova za uzemljenje priključaka. Naime, pogon je moguć i bez nadzornih mjerenja na provodnim izolatorima. Konačna sanacija sa zamjenom svih priključaka provest će se tijekom sljedećeg remonta. Do tada će se upotpuniti i projektno rješenje nadzornog sustava transformatora. Riječ je o jednom od više mjerenja transformatorskih parametara.

Potrebno je naglasiti da preventivno isključenje elektrane iz mreže nije vezano uz stanje elektrane, već samo uz odstupanje rada nadzornog sustava transformatora koji mjerenjima osigurava informacije o stanju transformatora. Predviđamo postupno snižavanje snage te isključenje generatora, dok će reaktor i dalje raditi niskom snagom. Nakon završenih radova slijedi ponovno preklapanje napajanja elektrane sa 110-kilovoltnoga na 400-kilovoltno rasklopno postrojenje, sinkronizacija elektrane s mrežom i dizanje snage.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više