O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

MAAE završila sigurnosni pregled dugoročnog pogona NEK-a

Skupina stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) završila je sigurnosni pregled dugoročnog pogona NEK-a.

Misija za pregled Pre-SALTO (Sigurnosni aspekti dugoročnog pogona) odvijala se na poziv NEK-a. Stručnjaci misije SALTO pregledavaju sigurnost dugoročnog pogona na osnovi sigurnosnih standarda MAAE.

Gradnja NEK-a započela je 1975. godine, a prvi put je priključen na mrežu 1981. godine. To je jedina nuklearna elektrana u zemlji. Nalazi se na jugoistoku Slovenije. Ima jedan tlakovodni reaktor s električnom snagom od 696 MWe. Njegovi su suvlasnici Hrvatska i Slovenija. Upravljač elektrane namjerava produljiti njen pogon do 2043. godine. Te misije se odvijaju prije produljenja pogonskog vijeka objekta. Produljeni pogon NEK-a započinje 2023. godine.

Od 4. do 14. listopada skupina SALTO ispitivala je pripremljenost, organizaciju i programe za siguran dugoročni pogon. Ustanovila je da je osoblje elektrane stručno, otvoreno i prijemčivo za prijedloge i unapređenja.

Ustanovili smo da se upravljač objekta pravovremeno priprema na siguran dugoročni pogon,“ rekao je voditelj misije i stručnjak za sigurnost pri MAAE Martin Marchera.U mnogim aktivnostima upravljanja starenjem i dugoročnog pogona već se poštuju sigurnosni standardi MAAE. Skupina SALTO potiče elektranu da razmotri nalaze pregleda i nastavi provođenje svih preostalih aktivnosti za siguran dugoročni pogon.“

Cijenimo podršku MAAE našoj elektrani u upravljanju starenjem i pripremama na siguran dugoročni pogon“, rekao je Stane Rožman, predsjednik Uprave NEK-a.Rezultati te misije pomoći će nam unaprijediti naše aktivnosti za siguran dugoročni pogon i prilagoditi ih sigurnosnim standardima MAAE.“

Desetočlana skupina stručnjaka iz Belgije, Madžarske, Pakistana, Španjolske, Švicarske, Ujedinjenog kraljevstva i tri člana MAAE utvrdili su dobru praksu i dobre rezultate, koje će primijeniti nuklearna industrija u svijetu:

  • Elektrana ima dobro pripremljen i cjelovit program proaktivnih mjera te mjera odgovora za upravljanje starenjem kablova sigurnosnog razreda.
  • Elektrana je izradila učinkovitu intranetsku stranicu, koja svim zaposlenicima omogućava pristup odgovarajućim aplikacijama upravljanja te programima, dokumentima, postupcima, podacima i zapisima.
  • Program upravljanja starenjem parogeneratora dokazuje veliku predanost izvrsnosti; mnoge aktivnosti tog programa prelaze međunarodne sigurnosne standarde.

Pregledavatelji su dali i prijedloge za daljnje unapređivanje priprema za siguran dugoročni pogon:

  • Elektrana bi trebala osigurati podrobno planiranje upravljanja trećim povremenim sigurnosnim pregledom, koji će započeti u 2022. godini, kako bi podržala pripreme na dugoročni pogon.
  • Elektrana bi trebala završiti preglede upravljanja starenjem struktura, sustava i komponenti.
  • Elektrana bi trebala uvesti učinkovito upravljanje znanjem kao podršku dugoročnom pogonu.

Rukovodstvo elektrane izrazilo je čvrstu namjeru da se posveti područjima koja je potrebno unaprijediti.

Nakon završene misije Skupina Pre-SALTO izradila je nacrt izvješća za rukovodstvo elektrane i Upravu za nuklearnu sigurnost (URSJV), koji će moći dati primjedbe. Konačno izvješće poslat će se rukovodstvu elektrane, URSJV-u i slovenskoj Vladi u roku od tri mjeseca.

Osnovne informacije

Osnovne informacije o misijama SALTO dostupne su na web-stranici MAAE. Pregled SALTO je cjelovit sigurnosni pregled strategije i ključnih elemenata sigurnog dugoročnog pogona nuklearnih elektrana, koji dopunjava misije OSART koncipirane kao pregled programa i aktivnosti koje su neophodne za pogonsku sigurnost. Pregledi SALTO i OSART nisu upravne inspekcije niti pregledi projekata ili zamjena za podrobne ocjene općeg stanja sigurnosti elektrane.

Dugoročni pogon elektrana definiran je kao pogon nakon propisanog vremena koje određuju pogonska dozvola, originalan projektni koncept, odgovarajući standardi i propisi države. Kao što je navedeno u sigurnosnim standardima MAAE, za očuvanje pogonske pripremnosti potrebno je poštovati procese i značajke sustava, struktura i komponenti, koji ograničavaju pogonski vijek elektrane, i razumnu moguću sigurnosnu nadogradnju za povećanje sigurnosti elektrane na nivo suvremenih elektrana.

Sigurnosni standardi MAAE omogućavaju čvrst okvir osnovnih načela, zahtjeva i smjernica za osiguranje sigurnosti odražavajući međunarodnu suglasnost te se primjenjuju kao zajednička referencija za zaštitu stanovništva i okoliša od štetnih učinaka ionizirajućeg zračenja.

Izvor: Mednarodna agencija za atomsko energijo   

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2022. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više
Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više