O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Međudržavno povjerenstvo također poduprlo dugoročan rad NEK-a

Međudržavno povjerenstvo za praćenje provođenja međudržavnog ugovora ocijenilo rad i poslovanje NEK-a u zadnjih pet godina vrlo dobrim, poduprlo produljenje njegovog radnog vijeka i suglasilo se s izgradnjom suhog skladišta istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji NEK-a.

Međudržavno povjerenstvo za praćenje provođenja Ugovora između vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško nakon pet godina sastalo se 20. srpnja. Delegacije su vodili slovenski ministar infrastrukture Petar Gašperšič i hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Povjerenstvo je prihvatilo izvješće Uprave NEK-a o radu i poslovanju u razdoblju zadnjih pet godina i suglasilo se da su operativne odredbe međudržavnog ugovora u razdoblju od zadnje sjednice povjerenstva provedene odgovorno i uspješno te da su ostvareni vrlo dobri pogonski, sigurnosni, ekonomski i investicijski rezultati.


Nakon završenih upravnih postupaka, kada je Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost odobrila izmjene Završnog sigurnosnog izvješća i Tehničkih specifikacija u vezi s produljenjem radnog vijeka NEK-a s 40 na 60 godina međudržavno povjerenstvo sukladno ugovoru poduprlo je odluku članova društva NEK-a o produljenju radnog vijeka NEK-a do 2043. godine.


Zbog novih okolnosti u vezi s produljenjem rada NEK-a međudržavno povjerenstvo zadužilo je stručne organizacije da u roku od tri mjeseca pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva te revizije Programa razgradnje NEK-a. Do izrade tih programa i njihovog prihvaćanja uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini. Povjerenstvo je također upoznato s izvješćima o stanju prikupljenih sredstava u oba fonda za financiranje razgradnje NEK-a. Sukladno međunarodnim obvezama i preporukama te radi trajnog osiguravanja nuklearne sigurnosti suglasilo se i s izgradnjom suhog skladišta istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji NEK-a do kraja njegovog radnog vijeka.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više