O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nakon uspješnog 31. gorivnog ciklusa u Neku će započeti redoviti remont

U Nuklearnoj elektrani Krško (Nek) završavamo 31. gorivni ciklus, koji je započeo s ponovnim priključenjem elektrane na mrežu nakon završenog remonta 29. listopada 2019. U četvrtak 1. travnja 2021. s isključenjem elektrane iz mreže započet će redoviti remont, koji će trajati nešto više od mjesec dana.

U razdoblju između dva remonta ostvarili smo i prekoračili postavljene ciljeve. Uz dosljedno poštivanje svih administrativnih ograničenja i visokih standarda nuklearne industrije elektrana je proizvela 8.569.986,75 megavatsati električne energije, što je 1,84 posto više od planiranoga. U protekloj godini Nek je po drugi put u pogonskom vijeku prekoračio proizvodnju od 6 milijardi kilovatsati električne energije; pokazatelj raspoloživosti elektrane iznosio je 99,6 posto. Svojom pogonskom stabilnošću i pouzdanošću značajno je doprinosio neometanoj opskrbi električnom energijom, čiju je nužnost za djelovanje društvenih sustava istaknula pandemija. Istovremeno, osim u prošlogodišnjim proljetnim mjesecima, odvijali su se radovi projekata Programa nadogradnje sigurnosti.

Posebno se ponosimo dostignućima s obzirom na to da je pandemija jako sputavala gospodarstvo i logističku infrastrukturu na globalnoj razini, pa su zbog zaštitnih mjera za sprječavanje širenja zaraze radni procesi postali zahtjevniji.

Remont 2021. – zahtjevan po opsegu i sadržaju te u uvjetima neizvjesnosti razvoja epidemije

U pogledu izvođenja radova remont je vrlo intenzivno razdoblje, a logistički je zahtjevan zbog opsega i kompleksnosti radova te broja izvođača. 4000 radnih naloga pripremljeno je za ovogodišnji remont, a izvest će se oko 40.000 remontnih aktivnosti. Sve radove vode i nadziru zaposlenici Neka, a u remontnim radovima sudjelovat će oko 1800 radnika iz domaćeg okruženja Hrvatske i Slovenije te izvođača specifičnih radova u nuklearnoj industriji iz međunarodnog okruženja. Epidemijska situacija i neizvjesnost njenog razvoja dodatan su izazov. Naš je zajednički cilj kvalitetna izvedba radova uz dobro sudjelovanje svih, što će biti osnova za siguran i pouzdan pogon elektrane u sljedećem gorivnom ciklusu.

Tijekom remonta 56 od 121 gorivnog elementa zamijenit ćemo svježima. Provest ćemo opsežan standardni program održavanja i provjeravanja strojne, električne i mjerno-regulacijske opreme te nadzornim testovima provjeriti i osigurati da su sustavi, strukture i komponente sposobne obavljati svoju zadaću. U okvir preventivnog održavanja spada remont pomoćne crpke napojne vode, zamijenit ćemo sklop motora na dizelskom generatoru 2, pregledat ćemo komponente primarnog sustava odnosno dijelova reaktora nerazornim metodama u okviru 10-godišnjeg pregleda. Metodom vrtložnih struja pregledat ćemo polovinu cijevnih snopova parogeneratora. Motor reaktorske crpke zamijenit ćemo obnovljenim. Izvest ćemo remont visokotlačne turbine i turbinskih ventila te obaviti redovito čišćenje cijevnog snopa obaju parogeneratora, pregledati cijevni snop kondenzatora te popraviti dno jednoga od dvaju spremnika za kondenzatnu vodu.

Program nadogradnje sigurnosti u završnoj fazi

Tehnološke modernizacije na osnovi vlastitih i stranih pogonskih iskustava i preporuka te administrativnih zahtjeva, koje nije moguće izvesti tijekom pogona, konstanta su remonata. Ove godine planirano je 13 većih tehnoloških modernizacija. Završit će se modifikacija drenaža na linijama brtvene vode reaktorskih crpki ­– tijekom prethodnog remonta ugrađeni su drenažni cjevovodi s pripadajućim ventilima za jednu od dviju crpki, a ove godine ugradit će se i za drugu. Završavamo sanaciju odnosno navarivanje sloja otpornijeg na eroziju u glavnim cjevovodima među visokotlačnom turbinom, separatorima vlage i pregrijačima pare. U kondenzator će se ugraditi magnetske strukture, koje će zadržati metalne čestice i sprječavati njihovo prolaženje kroz sustav te smanjiti degradacijske procese. Izvest će se i modifikacija na dovodu pare za parom pogonjenu crpku pomoćne napojne vode, koja će omogućavati stalan odvod kondenzata iz obiju pruga glavnih parnih dovoda u crpku.

Većina modernizacija dio je projekata Programa nadogradnje sigurnosti, koji proizlazi iz spoznaja industrije nakon događaja u Japanu 2011. godine i iz administrativnih zahtjeva, a obuhvaća ugradnju dodatnih sigurnosnih sustava za osiguravanje hlađenja jezgre u reaktoru i istrošenog goriva, a pridonosi još većoj otpornosti elektrane na prirodne i ostale malo vjerojatne događaje. Izgradnjom dodatnih sustava Nek će, prema sigurnosnim kriterijima, biti usporediv s novim nuklearnim elektranama. Zbog zahtjevnosti dugoročni program smo podijelili u tri faze. Tijekom ovogodišnjeg remonta ispitat će se i priključiti na postojeće sustave elektrane sustavi iz treće faze, među njima nov neovisan sustav za hlađenje jezgre i zaštitne zgrade, alternativni sustavi za sigurnosno ubrizgavanje, alternativni sustav za punjenje parogeneratora i električno napajanje nove posebno utvrđene sigurnosne zgrade. Osim toga u okviru projekta nadogradnje sigurnosti na reaktorskoj crpki bit će ugrađen sklop visokotemperaturno otpornih brtvi.

Započela gradnja suhog skladišta istrošenog goriva

Važna sigurnosna nadgradnja jest i suho skladištenje istrošenog goriva koje se u svijetu smatra najprimjerenijim privremenim skladištenjem te je stoga i najraširenije. To skladištenje znači prelazak od aktivnih rješenja u pasivna jer za hlađenje nije potreban dodatan uređaj, sustav ili energent. Nakon ishođenja građevinske dozvole početkom ožujka započeli smo pripremu građevne jame za suho skladište. Tlorisne dimenzije zgrade bit će 50 x 70 metara, debljina armiranobetonske temeljne ploče 1,75 metra, debljina vanjskih armiranobetonskih zidova 0,8 metra, a njihova visina 6 metara. Iznad betonskih zidova bit će 14 metara čelične konstrukcije. U zgradi će se skladištiti otporni nepropusni spremnici s istrošenim gorivnim elementima.

Dugoročan pogon Neka za preobrazbu elektroenergetike i održiv prelazak na klimatsku neutralnost

Dobrim održavanjem i promišljenim moderniziranjem opreme tijekom dosadašnjeg pogona elektrane te Programom nadogradnje sigurnosti u Neku ispunjavamo uvjete za dugoročan pogon elektrane. Pred nama su administrativni postupci odnosno pregledi, čiji će pozitivni rezultati potvrditi mogućnost produljenja pogonskog vijeka elektrane za dvadeset godina. Protekle godine započele su pripreme na periodički sigurnosni pregled, koji je dopunsko oruđe stalnog administrativnog nadzora sigurnosti, koji redovitim i izvanrednim pregledima osigurava Uprava RS za nuklearnu sigurnost. Nakon opsežnog i zahtjevnog periodičkog sigurnosnog pregleda (prvi je proveden 2003., a drugi 2013. godine) Uprava RS za nuklearnu sigurnost izdaje odluku koja potvrđuje da Nek ispunjava uvjete iz pogonske dozvole u pogledu osiguravanja radiološke i nuklearne sigurnosti te da može raditi daljnjih deset godina. Započeti treći pregled provjeravat će ispunjavanje tih uvjeta do 2033. godine, kada će biti na redu četvrti. Sigurnost dugoročnog pogona elektrane pregledat će i Međunarodna agencija za atomsku energiju u okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation). U skladu s odlukom Agencije Republike Slovenije za okoliš odvija se postupak procjene utjecaja na okoliš radi ishođenja okolišne suglasnosti za dugoročan pogon elektrane.

Uvjereni smo da ćemo uspješno završiti sve postupke jer smo u svim godinama pogona stručno vodili elektranu, savjesno je održavali i stalno modernizirali. Naša vizija dugoročnog pogona Neka u kombinaciji s obnovljivim izvorima osigurava energetsku sigurnost, dostupnost električne energije za gospodarstvo i domaćinstva te razvoj elektroenergetike. Svojom usmjerenošću u preobrazbu i razugljičenje elektroenergetika postaje sve važniji dio šireg područja osiguravanja energije.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više