O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nakon uspješnog gorivog ciklusa u NEK-u će 11. 4. 2015. započeti remont

Ciklus važnih odluka i dostignuća. Prošlu godinu obilježila su dva događaja koji potvrđuju pravilnost strategija i odluka te stručnog i predanog rada zaposlenih. Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost u lipnju je izdala odluku koja potvrđuje da je NEK ispunio uvjete iz pogonske dozvole glede osiguravanja nuklearne sigurnosti te da NEK može nastaviti rad u sljedećih deset godina. Svakih se deset godina, naime, u NEK-u provede zakonom propisan cjelovit sigurnosni pregled i odredi akcijski plan poboljšanja koji zatim potvrđuje URSJV. U studenome 2014. vlasnici su donijeli odluku o radu elektrane do 2043. godine. Osnova za tu odluku bila su upravna odobrenja programa starenja opreme i rezultati ekonomske studije koju je pripremilo međunarodno savjetodavno poduzeće. Studija je nedvojbeno pokazala da je produljenje pogonskog vijeka NEK-a najekonomičnije rješenje za buduću proizvodnju električne energije.

NEK je primio najvišu moguću ukupnu ocjenu za nuklearnu sigurnost i pogonsku pripremljenost Svjetskog udruženja operatera nuklearnih elektrana (World Association of Nuclear Operators – WANO). Ocjena je rezultat opsežnog trotjednog provjeravanja rada NEK-a (misija WANO Peer Review), koji je prošle jeseni proveo 42-članski tim sastavljen od stručnjaka s pojedinih područja WANO-a i predstavnika nuklearnih elektrana iz 13 država. Pregled je obuhvaćao provjeravanje izvođenja procesa rada i uzoraka ponašanja zaposlenih te pristupa rukovodstva s obzirom na najviše standarde i praksu u nuklearnoj industriji, ispunjavanja preporuka iz važnih pogonskih iskustava, pregled osnovnih tehnoloških sigurnosnih funkcija te procesa rukovođenja i upravljanja poduzećem. Članovi misije WANO-a pri ocjenjivanju su naglasili nadprosječno visoko ostvarenje preporuka iz međunarodnih pogonskih iskustava te dostignuća na području sigurnosne kulture. Ta kultura posebno je važna jer su to važna načela našeg postupanja koja usmjeravaju način rada u nuklearnim objektima te su temelj njihovog sigurnog i stabilnog rada. Između ostaloga procjenitelji su kao dobru praksu koja će biti primjer ostalim nuklearnim elektranama naglasili kapacitet i kvalitetu potpunog simulatora za osposobljavanje pogonskog osoblja.Dobri pogonski rezultati uz dosljedno poštivanje propisa i standardaU 27. gorivom ciklusu, koji je započet 19. 11. 2013., a završit će se isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže 11. 4. 2015., NEK je isporučio u mrežu 8 352 620 (procjena od dana 8. 4. 2015.) megavatsati električne energije, što je na nivou planirane proizvodnje (8 395 000 MWh).

U 2014. godini proizvedena električna energija je po prvi put u pogonskom vijeku premašila proizvodnju od 6 milijarda kilovatsati godišnje. Ujedno u cijelog godini nije bilo nijednog odstupanja o kojem bi trebali sukladno zakonodavstvu izvješćivati Upravu Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

Tekući i plinski ispusti radioaktivnih tvari bili su i u 27. gorivom ciklusu daleko ispod upravnog ograničenja kao i toplinski utjecaj na rijeku Savu. NEK je radio sukladno slovenskom zakonodavstvu i poštivao sva upravna ograničenja. Procjena opterećenja stanovništva zbog rada NEK-a pokazuje da je u 2014. godini godišnja doza pojedinog stanovnika iznosila približno 1 mikrosivert odnosno manje od 0,1 posto doze koju prosječno primi čovjek od prirodnih izvora zračenja (približno 2500 mikrosiverta).

U 27. gorivom ciklusu uskladištili smo 160 standardnih paketa radioaktivnog otpada ukupnog volumena od oko 45 prostornih metara. Sukladno uhodanoj praksi otpad koji se može sabiti sabijao se superkompaktorom promptno, također se stalno pripremaju pošiljke gorljivog otpada za spaljivanje vanjskom izvođaču. U 2014. godini na spaljivanje je poslano 350 bačava gorljivog otpada. Ukupan volumen radioaktivnog otpada u privremenom skladištu na dan 31. ožujka 2015. iznosio je 2264 prostorna metra, a ukupna aktivnost 18,51 terabekerela. Planirana rekonstrukcija prostora za rukovanje radioaktivnim otpadom zbog mehanizama žalba u postupku javnog naručivanja nije još započeta.


Remont 2015.


Remontna zaustava započet će 11. travnja 2015. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a trajat će nešto više od mjesec dana. Tijekom zaustave zamijenit ćemo gorivo, izvesti preventivne preglede i zahvate održavanja te modernizaciju sustava i opreme te struktura. Osim zaposlenih u NEK-u u remontu će sudjelovati i radnici gotovo 50 poduzeća lokalnih i međunarodnih izvođača. Zajednički je cilj na području svih remontnih aktivnosti kvalitetna izvedba radova, što će biti temelj sigurnog i pouzdanog rada elektrane u sljedećem gorivom ciklusu.

Veći zahvati održavanja koji će se izvesti tijekom remonta: zamjena 56 gorivih elemenata, vizualni in ultrazvučni pregled goriva, ultrazvučni pregled svežnjeva kontrolnih palica, ultrazvučni pregled reaktorske posude, ispiranje taloga s cijevnih stijenki parogeneratora, pregled U-cijevi parogeneratora, remont jedne od dviju niskotlačnih turbina.

NEK stalno dopunjuje i modernizira tehnološke sustave, procese rada i organizaciju. Odluke o modernizacijama temelje se na propisima i industrijskim preporukama te vlastitim i međunarodnim pogonskim iskustvima. Modernizacije doprinose povećanju sigurnosti i pouzdanosti rada. Ulaganja u tehnološku nadgradnju u protekloj godini, kada nije bilo remonta, uključivala su 17 manjih tehnoloških modernizacija, koje smo izveli tijekom rada elektrane. Tijekom ovogodišnjeg remonta izvest će se 25 modernizacija različitog opsega i zahtjevnosti. Među njima: rekonstrukcija struktura reaktora za stabilizaciju tokova hladila kroz jezgru, zamjena instrumentacije jezgre, modernizacija dizelskoga generatora za sigurnosno napajanje, obnova cijelog sustava napajanja vlastite potrošnje rasklopnog postrojenja, prilagodba sustava sigurnosne opskrbne vode i poboljšanja na sustavu hlađenja bazena za istrošeno gorivo.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više