O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

NEK pred završetkom još jedne u nizu uspješnih godina

2022. godinu u Europskoj uniji pamtit ćemo po enormnom povećanju cijene energenata, njihovoj nestašici te visokih ljetnih temperatura i najlošijoj hidrologiji u povijesti, što se odrazilo i na raspoloživost proizvodnih resursa električne energije i djelovanju elektroenergetskih mreža, koje su djelovale na granici pouzdanosti.

Nuklearna elektrana Krško je i u tim ekstremnim okolnostima radila stabilno i na punoj snazi te time potvrdila svoju važnu ulogu u pouzdanom opskrbljivanju potrošača električnom energijom i očuvanju održivosti cijene za potrošače. Sedmi put, u pogonskom vijeku elektrana je neprekidno radila od remonta do remonta, što za 32. gorivi ciklus, koji je završio 30. rujna, predstavlja 513 dana.

Tijekom remonta obavljeni su svi planirani radovi stručnim i predanim radom. Rezultati testiranja potvrđuju da je stanje sustava, struktura i komponenti besprijekorno. Očekujemo, da će ostvarena godišnja proizvodnja biti za manje od 2 postotka niža od planiranih 5,4 milijardi kilovat sati električne energije. Za sljedeću godinu, u kojoj neće biti remonta, planirana proizvodnja bi iznosila više od 6 milijardi kilovat sati električne energije. Prihvaćenim Gospodarskim planom osigurani su okviri za ostvarivanje pogonskih i poslovnih ciljeva, pritom želimo još predvidljivije i stabilnije odnose u elektroenergetskom sektoru.

Kao što je javnost bila u mogućnosti pratiti u mjesečnim izvješćima, i u ovoj godini utjecaji NEK-a na okoliš bili su minimalni i daleko ispod pravnih ograničenja. Naš odgovoran odnos prema okolišu ponovo je potvrdila vanjska certifikacijska prosudba, koja nije otkrila nikakva odstupanja pri pregledu područja vezanih uz upravljanje okolišem te sigurnosti i zdravlja na radu, a istaknula je niz dobrih praksi.

Nastavljamo sa stalnom tehnološkom nadogradnjom

Tijekom remonta obavljeno je svih 14 planiranih osuvremenjivanja. Zamjenom visokotlačne turbine-još zadnjeg sklopa na vratilu turbina-generator-uzbudnik, koji još nije bio zamijenjen – pridobili smo dodatno postotak povećanja snage elektrane. U godini koja je pred nama, premještanjem prvih 592 istrošena goriva elementa iz bazena za istrošeno gorivo u suho skladište u cijelosti  će biti završena desetogodišnja tehnološka nadogradnja za povećanje otpornosti elektrane na ekstremne prirodne i ostale pojave.

U NEK-u održavamo politiku stalne tehnološke nadogradnje. Među planiranim osuvremenjivanjima u godinama koje slijede su i zamjena izmjenjivača za hlađenje komponenti, osuvremenjivanje radioloških monitora i sustava tehničke zaštite elektrane. U okviru pripreme na predaju nisko- i srednje radioaktivnog otpada u skladu sa Međudržavnim ugovorom obaviti će još i osuvremenjivanje i prilagodba sustava za postupanje sa radioaktivnim otpadom.

NEK je pripremljen za dugoročan rad

Ovogodišnji remont zadnji je u originalno projektiranom pogonskom vijeku elektrane. Elektrana je tehnološki pripremljena za dugoročni rad do 2043. godine. Nakon završenih tehnoloških osuvremenjivanja ispunjava i kriterije, koje za dugoročan rad nuklearnih elektrana opredjeljuje taksonomija EU. Kompetentan i stabilan kolektiv te aktivno sudjelovanje u strukovnim organizacijama nuklearne energetike osigurava zajedničko ostvarivanje najboljih praksi, koje značajno pridonose poboljšanju radnih procesa te sigurnosnih i pogonskih rezultata.  

 U postupku prosudbe utjecaja na okoliš za dobivanje okolišne suglasnosti za produljenje pogonskog vijeka do 2043. godine koje vodi Ministarstvo za okoliš i prostor, NEK je obavio sve sa strane NEK-a potrebne pravne korake u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, EU direktivom i Espoo konvencijom. U Sloveniji su izvedena javna rasprostiranja dokumenata, dobivena su mišljenja nosilaca uređivanja prostora, obavljeno je i usmeno razmatranje sa sporednim učesnicima te podneseni napisani odgovori na sva dobivena mišljenja, komentare i opaske. U postupak prekogranične prosudbe uključile su se Hrvatska, Austrija, Italija, Mađarska i Njemačka. I u ovom postupku obavljeno je javno rasprostiranje dokumenata, javne prezentacije i razmatranja te tehničke konzultacije. Podneseni su i pismeni odgovori na sve komentare i opaske. U skladu sa slovenskim zakonodavstvom NEK će u 2023. godini završiti treći periodički sigurnosni pregled. Taj opsežni pregled je uz sve, upravnom nadzoru dodatno oruđe, sa kojim Uprava RS za nuklearnu sigurnost u skladu sa smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju provjerava da li je elektrana sposobna sigurno raditi tijekom sljedećih deset godina.

Aktuelni odnosi u Europskoj uniji na području opskrbe sa energentima, a i sa električnom energijom ponovo ispostavlja značaj nuklearne energije kao pouzdanog, prihvatljive cijene i niskougljičnog izvora električne energije, koja ima pozitivnu ulogu u održivom načinu života. NEK pokriva 20 % potrošnje električne energije u Sloveniji i 14 % u Hrvatskoj te pridonosi ka višoj samoopskrbi u obje države, što je uz sve neizvjesnosti današnjice sve značajnije.

Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto inženjer građevinskog održavanja

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2024.

Više