O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nek stabilno i pouzdano krajem uspješne godine

Uz sadašnju visoku pogonsku stabilnost Nuklearna elektrana Krško će krajem godine doseći i premašiti planiranih 5,43 milijarde kilovatsati proizvedene električne energije, što je značajan udio niskougljične energije u slovenskom i hrvatskom elektroenergetskom sustavu,“ naglasili su predsjednik uprave Stane Rožman i član uprave Saša Medaković na jučerašnjom susretu s novinarima. Zahtjevan remont završen je u planiranih 28 dana. Tehnološke modernizacije, koje podupiru dugoročan pogon elektrane, uspješno se odvijaju. U ovoj godini je, nakon završetka opsežnog sigurnosnog pregleda koji je provela Svjetska udruga operatera nuklearnih elektrana WANO, značajno ponovno uvrštenje Neka u najvišu klasu europskih nuklearnih elektrana u pogonu. Zlatni certifikat bonitetne izvrsnosti, koji smo primili ove godine, a temelji se na računovodstvenim izvještajima i drugim dinamičkim pokazateljima, potvrđuje iznadprosječno sigurno i uspješno poslovanje Neka.

Osim dobrih pogonskih rezultata u ovoj godini treba naglasiti i uspješno završen opsežan remont, tijekom kojeg smo uz potporu vanjskih izvođača izvršili tisuće radova. Time smo ostvarili planove na području zamjene goriva, preventivnog održavanja i ispitivanja opreme te deset većih modernizacija koje podupiru dugoročan rad elektrane. Remont je trajao 28 dana te je najkraći u razdoblju otkad elektrana radi u 18-mjesečnim ciklusima.

Dobri rezultati i ambiciozni ciljevi

Rezultati poslovanja su u okviru prihvaćenog gospodarskog plana. Nadzorni odbor Neka donio je dva ključna dokumenta za naše poslovanje u idućoj godini – Gospodarski plan za 2020. godinu i Dugoročni plan investicija do 2024. godine. Ulaganja će se financirati vlastitim sredstvima, naknadnim uplatama kapitala te dugoročnim kreditom. U reviziji, koja se priprema svake godine, uzeto je u obzir da se Program nadogradnje sigurnosti treba provesti do kraja 2021. godine te da je vrijednost pojedinih investicija povećana, dok je za neke odgođeno njihovo provođenje. Iz tog razloga u sljedećim će se godinama osim projekata tog programa provesti tehnološki najpotrebnije modernizacije i zamjene opreme. Između ostaloga obnovit će se stari rotor generatora, čime će se osigurati bitna rezervna komponenta.

Pogonski ciljevi  i dalje su ambiciozni – u godini bez remonta planiramo proizvodnju 5,95 milijarde kilovatsati, što znači stabilan rad elektrane svakog dana u 2020. godini. Uvjereni smo da ćemo visokom stručnošću i predanošću naših suradnika te uz potporu vlasnika i poslovnih partnera ostvariti te ciljeve.

Zadovoljni smo da smo proveli već više od 60 % projekata Programa nadogradnje sigurnosti, koji obuhvaća dodatne sigurnosne mjere za slučaj ekstremnih vanjskih događaja za koje elektrana originalno nije projektirana. Program koji proizlazi iz spoznaja struke i upravnih zahtjeva uvjet je i za dugoročnost pogona elektrane. Tijekom remonta osigurana je puna funkcionalnost pomoćne komandne sobe kao alternativne lokacije za upravljanje elektranom. U skladu s planom odvija se izgradnja posebno utvrđene sigurnosne zgrade u koju će se smjestiti dodatni spremnici rashladne vode i dodatni sigurnosni sustavi za ubrizgavanje vode u reaktorski rashladni sustav i u oba parogeneratora u slučaju nedjelovanja postojećih sustava. Dio treće faze je, među ostalim, i značajna sigurnosna nadogradnja privremenog skladištenja istrošenog goriva. Uvođenje suhog skladištenja odnosno postupno premještanje istrošenih gorivnih elemenata iz bazena u otporne, nepropusno zatvorene spremnike znači prelazak od aktivnih u pasivna rješenja. Za osiguravanje hlađenja nije potrebna dodatan uređaj, sustav ili energent. Za projekt pribavljamo dozvole u skladu s propisima, čija je kompleksnost razlog za vremensku zahtjevnost projekta i neizvjesnost.

Odgovoran odnos prema okolišu

U prosincu smo u Neku uspješno završili vanjsku prosudbu usklađenosti našeg rada s okolišnim standardom kvalitete ISO 14001. Prosuditelji su opazili niz dobrih praksa te nisu utvrdili nikakve neskladnosti. Osim mjerenja koja u svim dosadašnjim godinama dokazuju da su utjecaji na okoliš daleko ispod ograničenja koja propisuju vodopravna i okolišna dozvola, to dodatno potvrđuje da je naš odnos prema okolišu odgovoran.

Kao što ste mogli zaključiti iz naših mjesečnih izvješća o radu, ove godine su uskladištena 62 kubična metra nisko- i srednjoradioaktivnog otpada. Naime, ove godine smo uskladištili i dio otpada nastalog prošle godine, kada smo imali prioritetnu zadaću premjestiti tehnološku opremu iz privremenog skladišta u novu zgradu za rukovanje radioaktivnim teretima i  osigurati njenu punu funkcionalnost. Treba naglasiti da je količina tog otpada u usporedbi s ostalim opasnim otpadom mala. Osim toga nuklearna energetika ima razrađene strategije za upravljanje radioaktivnim otpadom i visoke standarde koji osiguravaju da je otpad izoliran i nema utjecaja na okoliš. Zakonski je regulirano i osiguravanje sredstava za konačno odlaganje otpada. U tom pogledu za dugoročnost pogona dobra je prognoza odluka donijeta nakon jesenske sjednice Međudržavne komisije da će Slovenija nastaviti postupke za izgradnju konačnog odlagališta za taj otpad, za koje je državni prostorni plan prihvaćen prije deset godina.

Otvorenost i transparentnost

Nek ispunjava svoju obvezu o otvorenosti i transparentnosti rada. Početkom tjedna objavili smo 360. mjesečno izvješće o radu elektrane. Iduće godine proći će 30 godina od početka objavljivanja ažurnih podataka o radu na lokalnom kanalu kabelskog sustava. Ove godine otvorili smo vrata više od 5400 posjetiteljima. U svim tim godinama nadograđujemo osiguravanje transparentnosti i sudjelujemo u projektima koji povećavaju razumijevanje tehnologije. Rezolucija o nacionalnom programu upravljanja radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom navodi da su nuklearna energija, radioaktivnost i ionizirajuće zračenje minimalno uključeni u obrazovne programe te da će se proučiti mogućnost da se to područje uključi u te programe.

Zasigurno bi bile rasprave o suočavanju s klimatskom krizom, koje se odvijaju na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini, konstruktivnije ako bi sudionici imali više znanja i razumijevanja. Nedvojbeno su nam potrebni ujedinjenje o energetskom konceptu, što viši stupanj usklađenosti i čvrste obveze za njegovo ostvarenje. Energetski plan trebao bi biti razumna kombinacija izvora s niskim ugljičnim otiskom kao što su obnovljivi izvori i nuklearna energija. Takvim miksom možemo osigurati dostupnu cijenu električne energije za sve potrošače, ekonomski razvoj i odgovarajući životni standard građana te prihvatljivu razinu energetske samodostatnosti odnosno neovisnosti.

Važnost i prednosti Neka za osiguravanje stabilnosti energetskog sustava i opskrbu potrošača prepoznat je u Prijedlogu strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja daje jasnu potporu dugoročnom pogonu Neka.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više