O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

NEK već 40 godina dio elektroenergetskog sustava; ostvarili smo visoku pogonsku učinkovitost i stvorili uvjete za dugoročan pogon

Za NEK je 1981. bila godina važnih dostignuća. Poslije sedam godina gradnje i montaže opreme radovi su se bližili kraju. Gradilište je postajalo pogonski objekt, a odgovornost za siguran pogon preuzeli su domaći stručnjaci. Elektrana je 7. svibnja postala nuklearni objekt ulaganjem goriva u reaktor. 11. rujna je prvi put uspostavljena samoodržavajuća reakcija, a 2. listopada elektrana je prvi put sinkronizirana s elektroenergetskom mrežom.

Probni pogon završen je sljedeće godine, a u siječnju 1983. započet je komercijalan pogon. Danas je NEK zbog visoke stabilnosti i predvidivosti pogona važan za siguran rad elektroenergetskog sustava i bitan činitelj stabilizacije smetnji u europskoj elektroenergetskoj mreži. Električna energija, koju preuzimaju oba člana društva – GEN energija i Hrvatska elektroprivreda – svaki do polovine, pokriva 20 posto potrošnje u Sloveniji i 17 posto u Hrvatskoj.

U prvoj pogonskoj godini prvenstveno smo bili usredotočeni na ispunjavanje visokih stručno-tehničkih standarda nuklearne energetike, dok su danas jednakovrijedno prisutne i tržišne zakonitosti, samokritička ocjena ostvarenoga i uzajamnost odnosa sa sudionicima u okruženju. Dio naših strateških usmjerenja je aktivna uloga u međunarodnim stručnim organizacijama, prvenstveno u Svjetskoj udruzi operatera nuklearnih elektrana WANO. To omogućava razmjenu pogonskih iskustava među operaterima nuklearnih elektrana i stručno provjeravanje različitih aspekata djelovanja. Prema sigurnosnim pokazateljima udruge WANO održavamo svoje mjesto u najvišoj klasi elektrana u pogonu.

NEK je stručnim vođenjem, savjesnim održavanjem i promišljenim osuvremenjivanjem stupnjevao svoju pogonsku učinkovitost. Osuvremenjivanje opreme i procesa te povećanje snage i prelazak na 18-mjesečni ciklus omogućili su da elektrana u godinama s remontom proizvede oko 5,4 milijarde kilovatsati električne energije, a u godinama bez njega 6 milijardi kilovatsati. Ovogodišnji je proizvodni cilj  5,3 milijarde kilovatsati; mjesečne planove ostvarujemo.

Formirali smo kompetentan kolektiv, koje je visoko predan svojim ciljevima i vrijednostima sigurnosne kulture. Na temelju znanja, stalnog osposobljavanja, sigurnosti pogona i pogonske učinkovitosti stvaramo optimističan pogled u budućnost NEK-a. Završavamo provođenje Programa nadogradnje sigurnosti, koji obuhvaća niz unapređenja i ugradnju dodatnih sustava za odziv na ekstremne malo vjerojatne vanjske pojave za koje elektrana izvorno nije projektirana. Svi projekti, osim suhog skladišta istrošenog goriva, koje smo počeli graditi ovog proljeća, završit će se ove godine. U skladu s propisima započet je povremeni sigurnosni pregled, u čijem okviru Uprava RS za nuklearnu sigurnost provjerava ispunjava li NEK uvjete iz pogonske dozvole u pogledu osiguravanja radiološke i nuklearne sigurnosti za nastavak pogona u sljedećih deset godina. Sigurnost dugoročnog pogona elektrane ovog mjeseca pregledat će i Međunarodna agencija za atomsku energiju u okviru pre-SALTO (Safety Aspects of Long-Term Operation). U skladu s odlukom Agencije RS za okoliš odvija se postupak procjene utjecaja na okoliš za okolišnu suglasnost, koju je potrebno pribaviti za dugoročan pogon elektrane. Postupak uključuje i prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš u skladu s direktivom EU i ESPOO konvencijom.

U periodu velikih neizvjesnosti u našem okolišu i svijetu tražimo najbolje odgovore na pitanja razvoja energetike, koji će stanovništvu osiguravati cjenovnu pristupačnost električne energije, omogućavati konkurentnost gospodarstvu i zemlji dovoljnu razinu samoopskrbe te omogućiti održiv prelazak na klimatsku neutralnost. NEK je svojim djelovanjem osigurao pozitivne odgovore na ta pitanja, stoga se  treba u razvoju i preobrazbi elektroenergetike, koja postaje sve važniji dio šireg osiguravanja energije, osloniti na nuklearnu energiju i obnovljive izvore.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više