O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nuklearna elektrana Krško posluje sukladno Međudržavnom ugovoru i važećim propisima

U vezi s napisima u medijima da se pri poslovanju Nuklearne elektrane Krško krše odredbe Međudržavnog ugovora priopćujemo da se u NEK-u dosljedno pridržavamo Međudržavnog ugovora, važećih propisa i sigurnosnih standarda te ujedno ostvarujemo izvrsne pogonske i poslovne rezultate.

Trgovačko društvo Nuklearna elektrana Krško, d.o.o. (NEK) jest društvo slovenskog prava za koje vrijedi pravni poredak Republike Slovenije ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (Međudržavni ugovor). U NEK-u poštujemo odredbe Međudržavnog ugovora, pa u dosadašnjih dvanaest godina od njegovog stupanja na snagu nije bilo nikakvih primjedbi na poslovanje Uprave NEK-a ni društva kao cjeline. U tom razdoblju NEK ostvaruje iznimne sigurnosne, pogonske, ekološke i gospodarske rezultate. Visoko stručni kadrovi i rukovodstvo prepoznaju specifične rizike i donose odgovorne odluke te predstavljaju temelj prije svega visoke razine sigurnosti elektrane.
Član je Uprave NEK-a, kojega predlaže Hrvatska elektroprivreda, prije godinu dana imenovan za petogodišnje razdoblje uz suglasnost obaju članova društva. Hrvatski član društva ima legitimno pravo predložiti zamjenu svog člana Uprave NEK-a, dakako uz poštovanje svih zakonskih preduvjeta.
Hrvatski član društva je sazivom skupštine 13. studenoga 2015. predložio zamjenu člana Uprave NEK-a. Međutim, slovenski član društva odbio je imenovanje novog člana Uprave pozivajući se na neispunjavanje zakonskih preduvjeta: Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti – Pravilnika o osiguravanju osposobljenosti radnika u radiološkim i nuklearnih objektima (JV 4). U NEK-u poštujemo i zauzimamo se za dosljedno poštovanje sigurnosnih standarda, a zakonske odredbe dosljedno ispunjavamo. To je jedino jamstvo da će se NEK-om i dalje rukovoditi odgovorno, što je u interesu obaju članova društva i šire javnosti.
Uprava NEK-a dosljedno poštuje odredbe članka 9. Međudržavnog ugovora, koji govori o sudjelovanju poduzeća i institucija iz obiju država za potrebe redovnog rada elektrane kao i u izvanrednim slučajevima. Osiguravamo im jednake mogućnosti da se kvalificiraju za rad u nuklearnim elektranama te u okviru Zakona o javnom naručivanju kandidiraju za raspisane radove. Sva poduzeća koja se javljaju na raspise sukladno zakonodavstvu jednako se razmatraju.
Pozdravljamo završnu odgovornu konstataciju Jutarnjeg lista da je NEK strateškog značaja za oba elektroenergetska sustava i da trenutne nesuglasice ne bi trebale utjecati na svakodnevno upravljanje i poslovanje NEK-a. Očekujemo da svi sudionici poštuju visoke sigurnosne i pogonske standarde te također očekujemo da se neodgovorno ne zadire u teško izgrađen korektan partnerski odnos, koji daje odlične rezultate.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više