O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Pregledi potvrdili cjelovitost gorivih elemenata

Zahvaljujući odličnoj pripremi radova i visokoj profesionalnosti svih ekipa odvijaju se planirani remontni radovi u NEK-u, 24 sata na dan, sve dane u tjednu. Za ovaj remont napisano je gotovo 4100 radnih naloga i obuhvaća skoro 40.000 aktivnosti, od toga, cca 14 000 je već uspješno završeno. Nakon premještanja gorivih elemenata iz reaktora u bazen za istrošeno gorivo započeli su i ostali radovi u reaktorskoj zgradi. Svi gorivi elementi pregledani su različitim metodama – od provjere nepropusnosti košuljica gorivih šipki do podvodne vizualne inspekcije. Rezultati potvrđuju cjelovitost 121-og gorivog elementa koji su sačinjavali jezgru završenog gorivog ciklusa. Ističemo neke radove koji su u tijeku.

Projekt popuštanja naprezanja zavara rashladnih petlji na reaktorskoj posudi

Nakon iznošenja goriva iz reaktorske posude ekipe su pripremile prostore za ostale aktivnosti u reaktorskoj zgradi odnosno u primarnom krugu elektrane. Među značajnim modifikacijama u tom dijelu bilo je smanjivanje naprezanja zavara na priključnim cjevovodima na reaktorskoj posudi. Radovi su se odvijali u prilično zahtjevnom radnom okolišu, obuhvaćali su stezanje zavara u inspekcijskim otvorima reaktorskog bazena. To su prilično osjetljive operacije koje su ekipe iz NEK-a u sudjelovanju sa ugovornim partnerima obavile uzorno na svim područjima – od kvalitete, planirane satnice do sigurnosti, povezane kako sa radnicima tako i sa elektranom. 

Osim tehnoloških osuvremenjivanja, među kojima su i nestandardne aktivnosti u remontu, u punom tijeku su i standardne aktivnosti kao što su preventivno održavanje opreme, koje uključuje i rotirajuću opremu (veći broj crpki, različitih motora i ventilatora), mjerne, upravljačke i sklopne uređaje te procesno računalnu opremu.

Završena je redovna inspekcija vodilica instrumentacije u jezgri – provjera stanja 36 cijevki, vanjskog promjera 7,5 milimetara, dužine između 25 i 28 metara, kroz koje putuje detektor neutronskog fluksa u jezgru reaktora.

Nerazornim ispitivanjima provjerava se i integritet konstrukcijskih materijala, prije svega materijala primarnog kruga, dijelova reaktora te parogeneratora. Sa jednom od tih – metodom vrtložnih struja (Eddy Current Test) – pregledane su i cijevi kondenzatora, koji je dio sekundarnog kruga elektrane. Pregledano je oko 8400 cijevi u dvije od ukupno četiri komore kondenzatora.

Sastavljanje pojedinačnih sklopova visokotlačne turbine

Pri projektu zamjene visokotlačne turbine, koji je jedan od ključnih modifikacija ovogodišnjeg remonta, postavljeni su glavni dijelovi, kao što su donje kućište, ležajevi, novi rotor i gornje kućište. Slijedi obrada i obnavljanje regulacijskih ventila, ponovno spajanje parnih cjevovoda na kućište te potrebni instrumentacijski i električni radovi.

Još nekoliko zanimljivih podataka: lopatice nove turbine su 3D, optimizirane za minimalne gubitke i maksimalnu iskoristivost zbog čega očekujemo oko 10 MW veću snagu. To bi godišnje značilo približno 90 giga-vat sati veću proizvodnju električne energije, čime bi iskoristili i zadnju mogućnost za povećanje kapaciteta nuklearke, naime sa tim tehnološkim osuvremenjivanjem postigla bi najveću moguću snagu, koju mogu postići nuklearne elektrane sa dva parogeneratora.

Neovisni nadzor remontnih radova

Zbog osiguravanja visoke razine nuklearne sigurnosti, kvalitetu remontnih radova kontinuirano prate i ovlaštene organizacije u okviru nadzora Uprave RS za nuklearnu sigurnost (URSJV). Kod neovisnog nadzora radova osim inspektora URSJV RS za nuklearnu sigurnost sudjeluju: Elektroinstitut Milan Vidmar, Fakultet strojarstva, Institut Jožef Štefan, Institut za zavarivanje, Institut za metalne konstrukcije iz Slovenije te Ekonerg, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo i Institut za elektroprivredu iz Hrvatske.

Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto inženjer građevinskog održavanja

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2024.

Više