O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Remont u NEK-u – polovica aktivnosti je već uspješno završenih

Zahvaljujući dobroj pripremi radova i visokoj profesionalnosti svih ekipa, planirani remontni radovi u NEK-u odvijaju se 24 sata na dan, tijekom cijelog tjedna. Za ovaj remont napisano je oko 4000 radnih naloga, koji obuhvaćaju oko 30000 aktivnosti; približno polovica je već uspješno završena, točnije 14300 aktivnosti.

Nakon premještanja gorivih elemenata iz reaktora u bazen za istrošeno gorivo započeli su i ostali radovi u reaktorskoj zgradi. Između ostalog, ovih dana odvija se i preventivno održavanje komponenti primarnog kruga — testiranje i podešavanje dva sigurnosna ventila tlačnika koji štite primarni sustav od previsokog tlaka.

30-dnevni remont organiziran je po fazama. Prva faza obuhvaća zaustavu elektrane i pripremu radnih uvjeta, a potom slijedi najintenzivnija faza remontnih radova koja traje približno dva tjedna, te završna faza koja uključuje pripreme za ponovni start elektrane.

Ovih dana završava se pregled oba parogeneratora metodom vrtložnih struja (Eddy Current Test). Radi se o pregledu koji obavimo u svakom drugom remontu i obuhvaća približno 50 posto cijevi odnosno više od 5400 cijevi oba parogeneratora. Budući se radi o zahtjevnoj aktivnosti pripreme zajedno sa osposobljavanjem na maketama, započinju nekoliko mjeseci prije početka remonta.

U cijelosti je završen i program visokotlačnog ispiranja čvrstih naslaga u cijevnom snopu oba parogeneratora, koje se provodi pri tlaku od 590 bara. Završena je i detaljna vizualna inspekcija za ocjenjivanje čistoće cijevnih stjenki te pronalaženje mogućih stranih tijela u parogeneratorima. Pomoću tih različitih metoda osiguravamo učinkovito djelovanje parogeneratora tijekom sljedećeg 18-mjesećnog gorivog ciklusa.

Nakon radova na održavanju na rotoru i statoru odvija se i ponovno sastavljanje glavnog električnog generatora, nakon čega slijedi ispitivanje nepropusnosti prije ponovnog priključivanja.

Među 16 modifikacija koliko ih obuhvaćeno u ovom remontu, je i ugradnja novog toplinskog izmjenjivača sustava za hlađenje komponenti. Toplinski izmjenjivač je već uspješno ugrađen i priključen na sustave za hlađenje komponenti te na sustav sigurnosne opskrbne vode. Zavarivački radovi su završeni.

Modifikacija je osmišljena u dva dijela. Najprije smo tijekom remonta u 2022. godini zamijenili prvi toplinski izmjenjivač, a drugog u ovom remontu. Izmjenjivač osigurava odvođenje topline tijekom svih faza rada elektrane.

Zaštita i zdravlje pri radu imaju prednost

Remontni plan je opsežan, aktivnosti su planirane po satima. Radovi se odvijaju kontinuirano. Osim osuvremenjivanja odvija se i veći broj radova na održavanju, preventivni pregledi i nadzorna testiranja. U NEK-u prednost imaju zaštita i zdravlje pri radu, jer su neki remontni radovi specifičniji i zahtjevniji.

Pravi podvig predstavljala je i zamjena javljača požara na zidu pri vrhu 70 metara visoke rektorske zgrade. Zahvat je tehnički besprijekorno obavio naš suradnik iz instrumentacijskog održavanja sa alpinističkim sposobnostima, uzimajući u obzir sva pravila sigurnog rada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više