O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Sanacija stanja na nuklearnom gorivu NEK-a

Tijekom remontnih aktivnosti Nuklearne elektrane Krško nakon izvlačenja nuklearnoga goriva iz reaktora u bazen istrošenoga goriva i nakon podrobnog pregleda nuklearnoga goriva otkrili smo oštećenja o kojima smo javnost upoznali 11. listopada. Do danas smo proučili oštećenja uz potporu Westinghouseovih stručnjaka i ustanovili razloge za njihov nastanak, a isto tako su se već uspješno počele provoditi sve potrebne mjere za ponovno punjenje reaktorske jezgre. Važno je naglasiti da tijekom aktivnosti ni u jednom trenutku nije bilo bilo kakvog utjecaja na okoliš, a također ne treba dvojiti u nuklearnu sigurnost.

Opis nađenih oštećenja
Podroban pregled svih gorivih elemenata vizualnom i ultrazvučnom metodom pokazao je da su tri elementa mehanički oštećena, dok je na dva nađeno propuštanje bez mehaničkih greški. Mehanička oštećenja otkrili smo na rubnim gorivim elementima u reaktorskoj jezgri, a sva su na istoj visini u gornjem dijelu jezgre. Podrobna analiza mehaničkih oštećenja i inventara nuklearnog materijala pokazala je da je jedna od rubnih palica prekinuta te da su pojedini dijelovi jednoga od gorivih elemenata tijekom transporta ispali u transportni kanal bazena istrošenoga goriva. Pri tome treba naglasiti da u nijednom trenutku tijekom rada ili transporta goriva iz reaktora u bazen istrošenoga goriva nije bilo bilo kakvog utjecaja na okoliš.

Praksa rada
Radi razumijevanja treba reći da tzv. Tehničke specifikacije, u kojima su zapisana ograničenja rada i koje vrijede za rad nuklearnih elektrana, predviđaju i dozvoljavaju kontrolirano propuštanje goriva, premda to, naravno, nije željeno. S vidika nuklearne sigurnosti i utjecaja na okoliš to oštećenje goriva nema nikakvu težinu jer spada u kategoriju anomalije rada ispod praga za klasifikaciju prema INES-ljestvici. O oštećenju goriva obavijestili smo URSJV, koji je nadležan za nezavisan inspekcijski nadzor našeg rada. Slična oštećenja goriva tim kojima svjedočimo u NEK-u poznata su i u međunarodnoj praksi rada, međutim, bez obzira na opisane činjenice u NEK-u oštećenjima goriva pristupamo ozbiljno i odgovorno.

Razjašnjeni uzroci oštećenja
Analiza uzroka oštećenja pokazala je da su gorive palice na tri goriva elementa koje su mehanički oštećene tijekom rada bile podvrgnute vibracijama koje su prouzročili poprečni tokovi rashladnog medija preko proreza na spojevima obodnih ploča reaktora (ťbuffle jettingŤ. Poprečni protok kroz proreze jest minimalan, ali je dovoljan da izazove vibracije gorivih palica i zamor materijala, što dovodi do oštećenja. Poprečni protoci kroz proreze obodnih ploča pojavljuju se zbog blagog povećanja proreza tijekom dugogodišnjeg rada ili zbog manjih hidrauličnih promjena u reaktoru kao posljedica manjih promjena na strukturama reaktora odnosno na komponentama primarnog rashladnog kruga.

Kratkoročne mjere
Prije ponovnog puštanja elektrane u pogon dosad su provedene ili će se u nastavku provesti sljedeće mjere:
1. Svi oštećeni odnosno propuštajući gorivi elementi, ukupno 5 od 121, zauvijek su izdvojeni iz daljnjeg rada.
2. Svi gorivi elementi koji će biti vraćeni u reaktor provjereni su u pogledu nepropusnosti i mehaničke pimjerenosti.
3. Pregledana je reaktorska posuda, strukture reaktora, bazen u reaktorskoj zgradi i transportni kanal u zgradi istrošenoga goriva. Uklonjene su i neželjene čestice odnosno strana tijela.
4. Četiri goriva elementa koja će se namjestiti na pozicijama izloženim poprečnim tokovima rashladnog medija odnosno vibracijama mehanički će se stabilizirati (tri su goriva elementa na tim pozicijama oštećena, a jedan nije, ali bi mogao biti izložen sličnim uvjetima). Za ojačanje ugradit će se sedam čeličnih palica, koje će zamijeniti izložene gorive palice svakog od spomenuta četiri elementa.
5. Ponovljeno je projektiranje reaktorske jezgre i pripadajuća sigurnosna evaluacija zbog uporabe čeličnih stabilizacijskih palica.
6. Izvest će se volumetrijski pregled veznih vijaka s kojima su obodne ploče (ťbuffle plateŤ) pričvršćene na distantne ploče (ťformer plateŤ). Mogući oštećeni vijci zamijenit će se. Ispravnost spomenutih vijaka važna je za osiguravanje stabilnosti proreza na spojevima obodnih ploča.

Predviđena dugoročna mjera
1. U nastavku pokrenut će se sve aktivnosti vezane za dugoročno rješenje nastalog pojava. Izvest će se potrebne analize i podrobne pripreme za trajno uklanjanje poprečnih tokova rashladnog medija kroz prorez na spojevima obodnih ploča takozvanom konverzijom rashladnog toka između obodnih ploča i plašta jezgre (ťcore barrelŤ). Riječ je o poznatoj i provjerenoj modifikaciji struktura reaktora (ťup flow conversionŤ). Priprema tog dugoročnog rješenja traje najmanje jednu godinu, a prema predviđanjima izvest će se tijekom sljedećeg remonta.

Ostale remontne aktivnosti:
Predviđeni radovi održavanja odvijaju se uglavnom prema predviđenom planu. Iznimka je usluga ispiranja parogeneratora koju je izveo francuski izvođač. Pri ispiranju cijevnih snopova oštetio je naime određen broj cijevi, koje će biti potrebno nakon izvedene inspekcije izdvojiti iz rada.
Planirane tehnološke modernizacije, okvirno 30, kontinuirano se odvijaju prema planovima.

Trajanje remonta:
Ovogodišnji remont zbog dodatnih aktivnosti koje su potrebne za uređenje stanja na gorivu prema predviđanjima završit će se oko tjedan dana kasnije od planiranoga. O datumu završetka remonta izvijestit ćemo kasnije.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više