O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Strateški razvojni plan

Poslije tri desetljeća uspješnog komercijalnog rada Nuklearna elektrana Krško ostvarila je postavljene ciljeve da se prema standardnim mjerilima nuklearne sigurnosti, stabilnosti rada i poslovne učinkovitosti trajno uvrsti među četvrtinu najboljih nuklearnih elektrana u pogonu na svijetu. Uz ulazak elektrane u drugu polovinu radnog vijeka nanovo smo vrjednovali naša strateška usmjerenja i opredijelili ključne ciljeve.

Nizom brižljivo planiranih radionica u organizaciji poduzeća Vibacom pod stručnim vodstvom Violete Bulc prema načelu evolucijskog i održivog razvoja koji uključuje inovacijske pristupe i aktivira sudjelovanje svih zaposlenih oblikovali smo viziju, ključne ciljeve i akcijske planove za njihovo ispunjenje. U taj proces uključili smo širu skupinu rukovodećeg osoblja elektrane i predstavnike mlađe generacije jer nam se u zadnjih pet godina u okviru zamjene generacija pridružilo više od 250 novih suradnika. Naš cilj bio je poboljšanje organizacijske učinkovitosti koje možemo ostvariti uz visoke vrijednosti, suvremenu organizacijsku kulturu, odgovarajuću komunikaciju i motivaciju zaposlenih, učinkovito rukovođenje i osiguravanje razvoja karijere.


U drugu polovinu radnog vijeka ulazimo uz jasno opredijeljenu viziju, poslanje i razvojni plan, što su graditelji naših temeljnih dokumenata.
Našu novu viziju podupiru tri strateška dokumenta poduzeća:

  • Kodeks sigurnosne i poslovne etike
  • Unutarnja usmjerenja i ciljevi – petogodišnji razvojni plan
  • Sustav rukovođenja – procesna organizacija.

Kodeks sigurnosne i poslovne etike daje temeljna načela našeg etičnog i moralnog postupanja te opredjeljuje temeljne i osobne vrijednosti, viziju i poslanje, a također načela ponašanja i djelovanja u našim međusobnim odnosima. Kodeks usmjerava naše djelovanje i govori o tome tko smo, u što vjerujemo i što očekujemo od suradnika i svih sudjelujućih.


Unutarnja usmjerenja i ciljevi – petogodišnji razvojni plan utvrđuje što želimo ostvariti, definira politike odnosno usmjerenja na ključnim područjima našeg rada, opredjeljuje ključne ciljeve za petogodišnje razdoblje, strategije za ostvarivanje ciljeva i akcijske planove organizacijskih jedinica. Taj plan i konkretizira našu viziju „biti uzor nuklearne sigurnosti i izvrsnosti na globalnoj razini“.


Sustav rukovođenja – procesna organizacija jest nov korak u razvoju područja rukovođenja i upravljanja jer sadrži bitne elemente suvremenog rukovođenja i upravljanja trgovačkim društvom s procesnim usmjerenjem. Definiranjem procesa, opredjeljenjem njihovih sadržaja i usmjerenjima rukovodstva dani su temelji za kvalitetno sudjelovanje svih zaposlenih i ostvarenje visokih ciljeva.


Sva tri strateška dokumenta čine cjelinu. Sustav rukovođenja zajedno s Kodeksom sigurnosne i poslovne etike, petogodišnjim razvojnim planom – Unutarnjim usmjerenjima i ciljevima te učinkovitom unutarnjom organizacijom jest suvremen i cjelovit poslovni okvir usklađen sa suvremenim standardima učinkovitog rukovođenja trgovačkim društvima i standardima nuklearne industrije te upravnim zahtjevima. Taj je sustav ujedno odraz naših visokih ambicija.


U prvih devet mjeseci ove godine elektrana je radila sigurno i pouzdano punim kapacitetom i s proizvodnjom koja je bila veća od planirane. Poslovali smo uspješno i u skladu s odobrenim gospodarskim planom. Sva dostignuća rezultat su visoke predanosti zaposlenih i odlučenosti da ostvarimo postavljene ciljeve.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više