O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Strukovne ekipe savjesno i uporno napreduju pri remontnim radovima

U Nuklearnoj elektrani Krško (NEK) odvijaju se još uvijek brojne pogonske, aktivnosti na održavanju i projektne aktivnosti te nadzorna testiranja. Nastavljeno je sa radovima na zamjeni visokotlačne turbine. Nakon pregleda reaktora i njegovih unutarnjih dijelova započet ćemo ponovo sa punjenjem jezgre reaktora – premještati gorive elemente koji će omogućiti proizvodnju električne energije u 33. gorivom ciklusu koji će trajati do proljeća 2024.

Veći broj pregleda komponenti primarnog kruga

Prije ponovnog punjenja reaktorske posude potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u primarnom dijelu elektrane odnosno završiti radove. Ultrazvučnom i vizualnom metodom pregledani su vijci koji povezuju obodne i povezne ploče donjeg gorivog uloška reaktorske posude. Pregled se odvijao pomoću daljinski vođenih podmornica.

Posebnim metodama pregledani su i reaktorski bazen, donji uložak reaktora, dno reaktorske posude i reaktorska prirubnica, a ultrazvučnom metodom i zavari priključaka reaktorske posude. 

U cijelosti su uspjela ispiranja tvrdog taloga sa cijevnih stjenki parogeneratora i ispiranje tvrdih taloga u cijevnom snopu parogeneratora te vizualni pregled cijevi. U reaktorskoj zgradi izmjenjivao se veći broj ostalih radova i pregleda te razna osuvremenjivanja. Kao što smo izvještavali, među značajnijim osuvremenjivanjima u ovom remontu bilo je i smanjivanje napetosti zavara na priključnim cjevovodima na reaktorsku posudu.

Pripremljeno gorivo za godinu i pol rada na punoj snazi

Konfiguracija jezgre pripremi se na temelju energijskih zahtjeva sljedećeg gorivog ciklusa uzimajući u obzir zahtjeve sigurnosnih analiza. Tako će jezgra biti sastavljena od 121 gorivog elementa, među kojima je 56 novih, a preostalih 65 je iz prijašnjih gorivih ciklusa.

Gorivi elementi temeljito su pregledani različitim metodama – od mjerenja nepropusnosti košuljica do precizne podvodne vizualne inspekcije. Kapacitet novog dizajna jezgre dovoljan je za sljedeću godinu i pol rada na punoj snazi. To je već dvanaesti uzastopni 18-mjesečni gorivi ciklus. Prijelaz sa 12-na 18 -mjesečni ciklus omogućen je novim dizajnom jezgre sa većim obogaćenjem goriva.

Osuvremenjivanja u potporu dugoročnom radu

Među značajnijim osuvremenjivanjima kojima bi osigurali dugoročan rad je i zamjena dva velika i važna toplinska izmjenjivača – jednoga u sustavu za hlađenje sigurnosnih komponenti i odvođenja zaostale topline te drugog u sustavu za hlađenje pomoćnih sustava turbine i generatora. Nove cijevi su u skladu sa industrijskim standardima, izrađene od nehrđajućeg čelika i na taj način sprječavamo procese erozije-korozije.

Odvija se i nadgradnja sustava za hlađenje prostora, tzv. međuzgrade-to je prostor između reaktorske zgrade i turbinske zgrade, kroz koju prolaze glavni parovodi i dovođenje glavne napojne vode u parogeneratore. U prostoru su naime velika toplinska opterećenja.

Nakon namještanja svih glavnih dijelova nove visokotlačne turbine slijedi obrada i montaža unutarnjih dijelova i aktuatora regulacijskih ventila te montaža potpornih cjevovoda. Odvija se i spajanje kabela do nove turbine i kabela na električne i instrumentacijske priključke za praćenje djelovanja novih regulacijskih ventila i nove turbine. Kompleksne radove obavlja dobavljač nove visokotlačne turbine.

Provjera, kalibracije i nadzorna testiranja

Odvijaju se i provjere i konfiguracija nekoliko tisuća instrumentacijskih i regulacijskih komponenti. Među njima su različiti senzori tlaka, temperature i protoka, pneumatske upravljačke komponente i elektroničke kartice sustava kontrolnih i zaštitnih sustava u elektrani.

Potrebna su i brojna nadzorna testiranja sigurnosne opreme, uspješnost testiranja uvjet je za ponovno uključivanje elektrane. Među značajnijim testiranjima su testiranja nepropusnosti penetracija reaktorske zgrade, testiranje sustava za tuširanje reaktorske zgrade i testiranje punog protoka sustava za sigurnosno ubrizgavanje.

Provjeravaju se i sustavi i oprema požarne zaštite. Vatrogasne jedinice pomažu kod aktivnosti na dubinama, na visini te u uskim i zatvorenim prostorima. Brinu i za požarnu stražu kod radova sa toplinskim učincima na više desetaka radnih mjesta. Za aktivnu potporu pri osiguravanju sigurnog rada, koji je također u središtu naše pozornosti, brinu i sigurnosni inženjeri.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više