O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

 U NEK-u smo spremni za prvi redovni remont  u produljenom pogonskom vijeku

U Nuklearnoj elektrani Krško (NEK) u ponedjeljak 1.travnja, nakon zaustave elektrane započet će redovni remont  koji će trajati mjesec dana. U tom vremenu zamijeniti ćemo gorivo, obaviti preventivne preglede i  intervencije održavanja te nadzorna testiranja. I u prvom remontu u produljenom pogonskom vijeku nastavljamo sa politikom uvođenja stalnih tehnoloških poboljšanja. U 33. pogonskom ciklusu koji je započeo nakon remonta 7. studenog 2022., ispunili smo sve regulatorne zahtjeve za dugoročni rad. Dobili smo okolišnu suglasnost za produljeni pogonski vijek do 2043. godine. Sa prvom kampanjom premještanja istrošenog goriva u suho skladište završili smo opsežnu tehnološku nadgradnju i time povećali otpornost elektrane na malo vjerojatne ekstremne prirodne i ostale pojave  te ispunili  odluku Uprave RS za nuklearnu sigurnost. Treći periodički sigurnosni pregled potvrdio je da NEK ispunjava uvjete za produljenje  valjanosti dozvole za rad. Aktivnosti za provedbu plana promjena i poboljšanja, koji moramo završiti do prosinca 2028., već se odvijaju.  

Dosljednim uzimanjem u obzir pogonskih i okolišnih ograničenja, NEK je u gorivom ciklusu koji je pri kraju, proizveo 7,735 milijardi kilovat sati električne energije. I tijekom lanjskih ekstremnih poplava  potvrdio je svoju otpornost i visoku pogonsku pouzdanost; radio je punom snagom. Visoku sigurnosnu kulturu te stručnost i predanost zaposlenici i poslovni partneri potvrdili su i lani u listopadu, kada je zabilježeno odstupanja na sustavu sigurnosnog ubrizgavanja. Izvanredni remont obavljen je kvalitetno i učinkovito. Zbog izvanrednog remonta proizvodnja je u 33. gorivom ciklusu okvirno manja za 8 % od prvotno planirane. 

Kvalitetno obavljeni remontni radovi temelj su za pouzdan rad

Nakon temeljitih priprema u ponedjeljak, 1. travnja 2024., isključivanjem elektrane sa elektroenergetske mreže započet će redovni remont, koji će kako predviđamo trajati do 1. svibnja. Pripremljenih je više od 4000 radnih naloga; planiramo okvirno 30 000 remontnih aktivnosti. Budući da će to biti prvi redovni remont u produljenom pogonskom vijeku elektrane,   prilikom zamjene goriva, standardnom nadzoru, održavanju i osuvremenjivanju opreme  važno je i provjeravanje utjecaja starenja na komponentama, sustavima i strukturama.

Prilikom zamjene 53 goriva elementa sa svježim  najvažniji radovi obuhvaćat će preventivno održavanje tehnološke opreme, pregled stanja tehnoloških struktura i provjera tlačnih pregrada sukladno pripadajućim programima koji obuhvaćaju svu sigurnosnu opremu i njene sklopove. Radi se o procesu provjeravanja i obnove opreme da bi osigurali njenu pouzdanost tijekom rada. Većina opreme, ugrađene u nuklearnu elektranu može se održavati jedino kada elektrana zaustavljena i ohlađena.

Sve remontne radove vodimo i nadziremo zaposleni u NEK-u; tijekom remonta pridružiti će nam se i vanjski izvođači iz Slovenije i Hrvatske te izvođači specifičnih radova u nuklearnoj industriji iz međunarodnog okoliša. I ove godine u NEK-u će na remontu sudjelovati više od 1000 radnika vanjskih izvođača. Kvalitetu remontnih radova nadzirat će Uprava RS za nuklearnu  sigurnost , a pratit će ih  i ovlaštene organizacije koje će nakon remonta dati svoje  stručno mišljenje

Veće aktivnosti na održavanju:

-             remont poveznog ventila na sustavu za hlađenje sigurnosnih komponenti,

-             remont motorne crpke pomoćne napojne vode,

-             zamjena kompenzacijskog spoja između kondenzatora i turbine,

-             remont glavnog električnog generatora,

-             servis i zamjena ulja na polarnom dizalu u reaktorskoj zgradi,

-             lasersko snimanje stanja brtvene prirubnice  reaktora,

-             zamjena vodilica detektora neutronskog fluksa u jezgri,

-             nerazorna  inspekcija cijevi parogeneratora sa vrtložnim strujama,

-             dodatni i redovni pregledi varova cjevovoda na primarnoj petlji,

-             pregled rasteretnih ventila na oba pregrijača pare i izlučivaća  vlage,

-             djelomična zamjena kabela na sustavima rasvjete reaktorske zgrade,

-             ispiranje cijevnih snopova parogeneratora,

-             pregled izmjenjivača za hlađenje sigurnosnih komponenti sa vrtložnim strujama,

-             prebrtvljenje uljnog sustava glavnog transformatora.

Nastavljamo politiku stalnih tehnoloških poboljšanja

NEK na temelju vlastitih i stranih pogonskih iskustava te pravnih zahtjeva i standarda  osuvremenjuje opremu. Tako povećava nivo nuklearne sigurnosti. Sa osuvremenjivanjem odnosno modifikacijama povećava se i raspoloživost elektrane.

Sa prvim remontom u produljenom pogonskom vijeku nastavljamo sa politikom upravljanja s elektranom uvođenjem stalnih tehnoloških poboljšanja. Tako ćemo u remontu ove godine izvršili 16 modifikacija. U potporu dugoročnom radu potrebno je naglasiti i zamjenu drugog toplinskog izmjenjivača u sustavu za hlađenje sigurnosnih komponenti (prvi je zamijenjen u remontu 2022), osuvremenjivanje sustava napajanja kontrolnih šipki i zamjenu monitora za prikaz kontrolnih šipki.

Za poboljšanje termodinamičke iskoristivost bit će zamijenjena prva dva reda statorskih lopatica na visokotlačnoj turbini ugrađenoj u 2022. godini sa pripadajućim novim prigušnim obručem; na taj način bi postigli rad visokotlačne turbine u stvarnoj optimalnoj pogonskoj točki. 

U rasklopnom postrojenju NEK, u 400-kolovatnom polju, obavit ćemo zamjenu tako zvane sekundarne opreme, čime bi oba transformatorska polja bila opremljena novim kompjuterima polja.

Povećanju pogonske učinkovitosti doprinijeti će poboljšanje usisnih uvjeta na crpkama rashladnih tornjeva, a za potrebe boljeg pogonskog nadzora nad sustavima je ugradnja ultrazvučnog mjerača za mjerenje nivoa u petlji primarnog hladila i ugradnja sustava za nadzor iznad transformatora vlastite potrošnje. 

U skladu sa našom predanošću prema osiguravanju visoke razine zaštite i zdravlja na radu izvršiti ćemo osuvremenjivanja  koja će osigurati sigurne pristupe i siguran rad na visini na najizloženijim i često uporabljenim lokacijama u reaktorskoj zgradi.

NEK je u desetljećima djelovanja ispunio očekivanja pionira nuklearne tehnike

Početkom prosinca bit će 50 godina od simboličnog početka gradnje elektrane. U kolovozu 1974. godine izdana je lokacijska dozvola  te potpisan glavni ugovor o gradnji NEK-a i isporuci goriva. Elektrana je bila izgrađena u razdoblju kraćem od sedam godina; eksperimentalno je započela sa radom 1981. godine. Tijekom desetljeća rada izgradili smo kompetentan i predan kolektiv koji odgovornim upravljanjem, dobrim održavanjem  te promišljenim osuvremenjivanjem osigurava visoku pogonsku učinkovitost elektrane. Zbog toga možemo sa zadovoljstvom reći  da smo ispunili i vjerojatno premašili očekivanja vizionarskih pionira nuklearne tehnike u našem okolišu,  jer NEK će barem još dva desetljeća isporučivati električnu energiju potrošačima u Sloveniji i Hrvatskoj po prihvatljivoj cijeni. Predvidljivost i stabilnost njenog rada u svim vremenskim prilikama važni su za krajnje korisnike, a i za pouzdano djelovanje elektroenergetskih  sustava.  Pri tome NEK  energetske prijelazne pojave na mreži stabilizira sa svojom rotirajućom masom. Sa svojim niskim ugljičnim otiskom pridonosi očuvanju prirodnog okoliša i ispunjavanja okolišnih zahtjeva.

Krško, 29. 3. 2024.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više