O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

U Nuklearnoj elektrani Krško počinje remont

U subotu, 8. travnja 2006., zaustavom Nuklearne elektrane Krško završit će 21. gorivni ciklus i početi redovni remont, koji će po predviđanjima trajati do 10. svibnja. Gorivni ciklus ili životni vijek reaktorske jezgre traje od jedne zamjene goriva do sljedeće, dakle od remonta do remonta. 21. gorivni ciklus započeo je poslije završetka remonta početkom listopada 2004. te je trajao 18 mjeseci, što je pogonsko usmjerenje elektrane i ubuduće.

U protekloj godini elektrana je proizvela 5,6 milijarde kilovatsati električne energije, što je najviša godišnja proizvodnja postignuta u dosadašnjem radu elektrane. Pokazatelj kapaciteta elektrane bio je 98,55-postotan. Taj rezultat pripisujemo prije svega prelasku na 18-mjesečni gorivni ciklus, kvalitetnom održavanju i pogonskom nadzoru, odgovarajućoj tehnološkog nadgradnji u dužem razdoblju, a i povoljnim vremenskim prilikama, koje su omogućile rad punim kapacitetom kroz cijelu godinu.

Elektrana je radila unutar administrativnih ograničenja s obzirom na kriterije sigurnosti i utjecaja na okoliš. Svi utjecaji zračenja NEK-a na stanovništvo u okolici u 2005. godini ocijenjeni su ispod 0,001 mSv godišnje. Ocijenjena vrijednost veoma je niska u usporedbi s godišnjim doznim ograničenjem za stanovništvo, koje je 1 mSv godišnje, te je također niža od 0,1 % karakteristične neophodne prirodne pozadine.

Pored uobičajenih remontnih radova u tom su remontu planirani i sljedeći poduhvati:

 • zamjena i inspekcija goriva i kontrolnih šipki
 • pregled 50 % U-cijevi obaju parogeneratora metodom vrtložnih struja
 • preventivna zamjena dijela sekundarnih cjevovoda
 • zamjena jednog od glavnih transformatora obnovljenim
 • pregled penetracija reaktorske glave metodom vrtložnih struja i ultrazvuka
 • u okviru međupogonskih ispitivanja (ISI-program) obavit će se opsežan pregled komponenti primarnog sustava
 • pregled opreme 400-kilovoltnog rasklopnog postrojenja
 • pregled i sanacija jednog proljevnog polja brane na Savi
 • zamjena kablova i konektora sistema za prikazivanje položaja kontrolnih šipki
 • preventivan pregled motora reaktorske crpke.

Tijekom remontnih zaustava izvode se i planirane modifikacije, koje obuhvaćaju poboljšanja, dopune ili promjene opreme i tehnoloških sustava elektrane. Proizlaze iz svjetske prakse ili vlastitih zahtjeva za povišenjem nivoa nuklearne sigurnosti, pouzdanosti rada i lakšeg upravljanja opremom. Namijenjene su prije svega dizanju raspoloživosti sigurnosne opreme i elektrane u cjelini, a time i kvaliteti i pouzdanosti rada. Tijekom ovogodišnjeg remonta obavit će se okvirno 30 modifikacija. Veće između njih su sljedeće:

 • zamjena obiju niskotlačnih turbina
 • zamjena četiriju predgrijača napojne vode parogeneratora
 • zamjena jedne pruge putujućih rešetki sustava bitne opskrbne vode
 • proširenje i obnova procesnog informacijskog sustava
 • produženje zamjene analognog sustava radiološkog monitoringa.

Radi dužeg pogonskog ciklusa i postizanja planirane dužine remonta kvalitet obavljenih radova vanrednog je značaja. Kvalitetnom izvedbom planiranih radova želimo doseći stabilan i siguran rad i u sljedećem, 22. gorivnom ciklusu, koji će trajati 18 mjeseci, po predviđanjima do listopada 2007.

Obavijest

Prikaz aktualnih podataka o stanju elektrane na internetskoj stranici NEK privremeno nije dostupan

Više
Vijest

NEK radi punom snagom unatoč niskom protoku Save i visokim temperaturama zraka

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2022.

Više