O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Vježbom NEK-a provjeravamo našu pripremljenost na izvanredne događaje

Danas, u srijedu, 16. ožujka 2016, redovnom ćemo vježbom u Nuklearnoj elektrani Krško provjeriti našu pripremljenost za slučaj izvanrednog događaja. Vježba će biti dio međunarodne vježbe INEX 5. U vježbi će sudjelovati osoblje elektrane, nadležna državna tijela, tijela susjednih država i Međunarodna agencija za nuklearnu energiju.

Unatoč vrlo maloj vjerojatnosti da se tijekom rada nuklearne elektrane dogodi nuklearna nesreća koja bi imala radiološki utjecaj na okolinu odgovorno upravljanje nuklearnom elektranom i poštivanje sigurnosnih propisa zahtijevaju planiranje i održavanje pripremljenosti za zaštitu u takvom slučaju. Zaštitne mjere određene su u Planovima zaštite i spašavanja za slučaj nuklearne ili radiološke nesreće, koji su izrađeni i usuglašeni na nivou elektrane, lokalne zajednice, regija te države. Sukladno pogonskoj dozvoli planove u NEK-u podrobno pregledavamo najmanje svake tri godine te ih po potrebi i nadgradimo.

Uspješnost planova uvelike ovisi o dobroj organiziranosti, osposobljenosti i odgovornom postupanju svih sudionika. Zbog toga planove osuvremenjujemo na osnovi strukovnih spoznaja te provjeravamo redovnim uvježbavanjima i vježbama. U prosincu 2015. u Nuklearnoj elektrani Krško proveli smo vježbu u kojoj su osim dvjesto sudionika iz elektrane sudjelovali i predstavnici Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost, Regijskog centra za obavješćivanje Brežice i Centra za obavješćivanje Republike Slovenije.

Planovi zaštite i spašavanja za slučaj nuklearne nesreće za elektranu, lokalnu okolinu i državu dio su strategije za osiguravanje visokog stupnja nuklearne sigurnosti, a najvažniji su dio osiguravanja nuklearne sigurnosti stalna ulaganja u moderniziranje opreme i procesa elektrane te sustavno osposobljavanje zaposlenih.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više