O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Zaustavu NEK-a prouzročio kvar na ventilu

Nakon sustavnog provjeravanja uzroka zaustave ekipe NEK-a ustanovile su da je zaustavu elektrane prouzročilo mehaničko oštećenje izolacijskog ventila glavne pare u sekundarnom dijelu elektrane. Otklanjanje kvara traži rashlađivanje elektrane i uspostavu uvjeta za korektivne akcije na ventilu. Po predviđanjima elektrana neće raditi tjedan dana.

Kao što smo već priopćili, jučer se tijekom stabilnog rada elektrane aktivirao od. automatski zatvorio jedan od ključnih ventila na sekundarnoj strani elektrane, čime je došlo i do zaustave elektrane. Ponovno naglašavamo da su tijekom zaustave svi sustavi radili pravilno. Utjecaja na okoliš ili drugih negativnih utjecaja nije bilo.

Javnost ćemo obavijestiti o ponovnom puštanju elektrane u pogon.

Zanimljivost

Produljenje pogona nuklearnih elektrana imalo bi učinak umnožavanja za niskougljičnu električnu energiju

Nizak ugljični otisak
Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za prosinac 2021.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za studeni 2021.

Više