O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Završen 25. gorivi ciklus, počinje remont

Nuklearna elektrana Krško (NEK) uspješno završava 25. gorivi ciklus, koji je započeo nakon završetka remonta 5. studenog 2010. To je peti uzastopni 18-mjesečni gorivi ciklus. Elektrana je radila sigurno i stabilno punim kapacitetom u okviru planiranih ciljeva uz dosljedno poštivanje ograničenja utjecaja na okoliš. U 25. gorivom ciklusu NEK je proizveo 8 517 499 MWh neto električne energije, a planirana je bila proizvodnja od 8 571 000 MWh.

Tekući i plinoviti ispusti radioaktivnih tvari bili su i u 25. gorivom ciklusu ispod dozvoljenog upravnog ograničenja kao što su unutar ograničenja bili i toplinski utjecaji na rijeku Savu. NEK je radio sukladno zahtjevima slovenskog zakonodavstva te visokim svjetskim standardima. Odgovoran odnos elektrane prema okolišu potvrđuje pozitivna ocjena vanjske prosudbe sukladnosti sustava kakvoće u NEK-u standardima ISO 14001. Prosudba je pokazala da se u NEK-u brižno upravlja okolišem.

Također je potvrđena dobra praksa i rad internih laboratorija NEK-a koji mjere radioaktivnost tekućih i plinovitih ispusta iz NEK-a te individualne doze pojedinaca jer su prosudbe sa strane Slovenske akreditacije potvrdile sukladnost njihovog rada laboratorijskom standardu ISO 17025. Tijekom 25. gorivog ciklusa u privremeno skladište za NSRAO u NEK-u uskladišteno je 163 paketa odnosno 52,7 m3 tog otpada.
U privremenom skladištu za NSRAO 30. 3. 2012. uskladišteno je 3753 paketa s okvirnom zapremninom od 2239 m3.

U 2011. godini protoci rijeke Save zbog nedostatka oborina i zbog visokih temperatura bili su niski. Zahvaljujući dobroj koordinaciji vodnog režima uz pomoć hidroelektrana na Savi i punoj pripremljenosti vlastitih rashladnih kapaciteta u NEK-u smo prošle godine unatoč suši ostvarili planiranu proizvodnju. NEK je i u ovoj godini, uz niske protoke rijeke Save, radila punom snagom i sukladno upravnim ograničenjima te bilježila proizvodnju nešto iznad plana. Osim toga iznimno je važna činjenica da je elektrana ujedno ostvarila postavljene ciljeve s područja nuklearne sigurnosti i pripremila značajne projekte za tehnološku nadgradnju.

Gledano šire moglo bi se reći da je nuklearna sigurnost s aspekta prirodnih ekstremnih pojava bila središnja tema u 2011. godini, što se nakon događaja u Japanu i moglo očekivati. Europske političke i strukovne organizacije te državni upravni organi pokrenuli su sustavne stres-testove svih nuklearnih elektrana u Europi kako bi se provjerila projektna primjerenost u pogledu prirodnih nesreća. Opredijeljena je jedinstvena metodologija u okviru ENSREG-a – europske skupine stručnjaka koju čine predstavnici upravnih organa svih članica EU-a. NEK je uspješno završio taj proces, a zajedničko završno izjvešće očekuje se sredinom ove godine.

NEK je sukladno dobroj sigurnosnoj kulturi reagirao proaktivno i učinkovito. Analizirali smo operabilnost uputa za poduzimanje mjera u teškim nesrećama SAMG, izveli sustavne prilagodbe i dopunili mobilnu opremu za osiguravanje električne energije za vlastitu potrošnju, stisnutog zraka za upravljanje sustavima i njihovu regulaciju te rashladne vode za slučaj otkazivanja fiksnih sustava. Proširili smo osposobljavanje osoblja te dokazali da se možemo uspješno suočavati s teškim nesrećama koje prelaze projektne vrijednosti. NEK će nastaviti s tehnološkom nadgradnjom na osnovi 5-godišnjeg plana koji se svake godine obnavlja s obzirom na nove prioritete te će tako osiguravati očekivanu razinu nuklearne sigurnosti i uvjete za dugoročan rad.

U proteklih 18 mjeseci izvodile su se tehnološke modernizacije koje su bile moguće s obzirom na pogonska ograničenja elektrane. Navodimo neke od tih projekata:
• proširenje i modernizacija sustava za otkrivanje požara u tehnološkom dijelu NEK-a
• izvedba dodatnog izvora sigurnosnog električnog napajanja
• izrada priključnih mjesta na sustavima elektrane koja će omogućavati priključenje mobilne opreme za osiguravanje električne energije, stisnutog zraka i rashladne vode u slučaju otkazivanja fiksnih sustava
• poboljšanje poplavne sigurnosti dizanjem visokovodnog nasipa na lijevoj obali Save i uz Potočnicu za slučaj maksimalne poplave utvrđene na osnovi nove metodologije.

Remont je nakon rada u 18-mjesečnom ciklusu izvanredno intenzivno razdoblje u pogledu aktivnosti jer je potrebno zamijeniti gorivo, izvesti preventivne preglede i zahvate održavanja te modernizaciju sustava i opreme. Visoki pogonski standardi traže velik obim investicijskih i ostalih aktivnosti održavanja. Kako bi se ti procesi kvalitetno izveli u postavljenim rokovima i uz stalno osiguravanje nuklearne sigurnosti, potrebna je dobra pripremljenost, organiziranost, usredotočenost i sudjelovanje radnika NEK-a i radnika ugovornih partnera. Samo dosljedna i kvalitetna izvedba planiranih radova može biti osnova za ostvarivanje dobrih pogonskih rezultata u sljedećim gorivim ciklusima.

Veći remontni zahvati održavanja:
- zamjena 56 gorivih elemenata
- ispiranje taloga parogeneratora
- pregled U-cijevi parogeneratora
- zamjena motora ventilacijskih jedinica VA101
- pregled motora reaktorske crpke
- zamjena transformatora vlastite potrošnje T2
- mjerenje debljine cjevovoda sekundarne strane ultrazvučnom metodom i po
potrebi zamjena cjevovoda.


NEK sukladno dugoročnom planu investicija nastavlja intenzivnu tehnološku nadgradnju, pa će i tijekom remonta 2012. izvesti okvirno 30 planiranih modifikacija. Veće modifikacije koje će se izvesti tijekom remonta:
- zamjena rotora glavnog električnoga generatora
- zamjena glave reaktorske posude uključivo s poboljšanjima vezanim uz hlađenje reaktorske glave, zaštitu od neutronskog i gama-zračenja i modernizacijama koje će pojednostaviti redovne remontne poslove
- završetak proširenja i modernizacije sustava za otkrivanje požara u tehnološkom dijelu NEK-a
- poboljšanje sigurnosnog napajanja s priključenjem novog dizelskog generatora u sustav sigurnosnih sabirnica
- instalacija opreme sa stajališta EQ-programa za osiguravanje sigurnosnih funkcija u slučaju projektnih nezgoda
- zamjena aktuatora izolacijskih ventila glavne napojne vode i proširenje nadzora rada komponenti
- nadgradnja sustava za otkrivanje stranih tijela u primarnom sustavu
- zamjena sekundarne opreme 6,3-kilovoltnog električnog sustava i nadgradnja postojeće podnaponske zaštite sigurnosne sabirnice drugim stupnjem
- obnova transformatorskog polja zamjenom sklopke i rastavljača te uklanjanje spojnog polja
- rekonstrukcija 400-kilovoltnog rasklopnog postrojenja NEK-a i zamjena 400-kilovoltnih sabirnica i noževa za uzemljenje
- obnova 400-kilovoltnog polja Maribor te izgradnja novog DV-polja Maribor.

Osim zaposlenika NEK-a remontne radove obavljat će i 1500 zaposlenika ugovornih partnera. Remontna zaustava započet će 14. travnja 2012. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a trajat će okvirno 40 dana.

Obavijest

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto analitički knjigovođa II

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više