O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Završen remont u Nuklearnoj elektrani Krško

Danas, u srijedu, 29. 4. 2009., u Nuklearnoj elektrani Krško započeli smo postupke ponovnog puštanja elektrane u pogon nakon završenih remontnih radova.

Istovremeno s postupcima puštanja u pogon završno se ispituju oprema i sustavi s obzirom na zahtjeve pogonskih dokumenata. Posebna pozornost posvećuje se ispitivanju novih tehnoloških rješenja, kao što su nova zaštita električnog generatora i nova regulacija turbine.

Tijekom remonta obavljeni su svi planirani radovi: provjeravanje stanja materijala primarne opreme, preventivno održavanje opreme sukladno programu, zamjena nuklearnog goriva i tehnološka nadgradnja. U reaktorsku jezgru stavljeno je 56 svježih gorivih elemenata. Na području tehnološke nadgradnje uvedena su 32 nova rješenja, najvažnija među njima su novi digitalni sustav za regulaciju i nadzor turbine, zamjena relejne zaštite bloka generator-tranformator, modernizacija 110-kilovoltnoga dalekovodnog polja, nadgradnja seizmičke zaštite polarne dizalice, zamjena i modernizacija sustava za radiološki nadzor. Na području preventivnog održavanja važni su pregled i obnova sekundarnih cjevovoda, rasklopne opreme, crpki, motornih pogona i ventila.

Tijekom remonta nisu nađene neočekivane posebnosti, stanje opreme je dobro, što je uz tehnološku nadgradnju odgovarajuća osnova za stabilan rad i ubuduće. Remont je bio vrlo zahtijevan po opsegu i sadržaju radova. Osim zaposlenih u NEK-u u remontnim radovima sudjelovalo je i okvirno 2000 vanjskih suradnika.

Postupak ponovnog puštanja elektrane u pogon završit će se po predviđanjima ponovnim priključenjem u mrežu tijekom dana 2. 5. 2009., što je zbog opsega radova nešto kasnije od prvotno planiranoga. U elektroenergetskom sustavu ima dovoljno električne energije zbog iznimno povoljnih hidroloških prilika.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više