O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Završen remont u Nuklearnoj Elektrani Krško

U Nuklearnoj elektrani Krško uključenjem elektrane na elektroenergetsku mrežu u nedjelju, 14. 5. 2006., u 21.40 zaključen je redovni remont, koji je započeo 8. travnja.

Opseg radova u remontu 2006. bio je veoma zahtjevan na području održavanja i tehnološke nadogradnje. Planirani povratak Nuklearne elektrane Krško na mrežu bio je pomaknut zbog povećanog opsega korektivnih akcija u fazi puštanja elektrane u pogon.

Svrha ovogodišnjeg remonta bila je zamjena nuklearnog goriva, preventivni pregledi i zamjena dijelova, provjeravanje integriteta materijala, nadzorna ispitivanja te korektivne mjere s obzirom na nađeno stanje. U reaktorsku jezgru stavljeno je 56 svježih gorivnih elemenata.

Izveden je cjelokupan planirani opseg radova održavanja, između ostaloga: pregled 50 % U-cijevi obaju parogeneratora metodom vrtložnih struja, preventivna zamjena dijela sekundarnih cjevovoda, zamjena jednog od glavnih transformatora obnovljenim, pregled penetracija reaktorske glave metodom vrtložnih struja i ultrazvukom, opsežan pregled komponenti primarnog sustava, u okviru međupogonskih ispitivanja (ISI-program), pregled opreme 400-kilovoltnog rasklopnog postrojenja, pregled i sanacija jednog proljevnog polja brane na Savi, zamjena kablova i konektora sustava za prikazivanje položaja kontrolnih šipki i preventivan pregled motora reaktorskih crpki.

Sukladno planu zaključeno je okvirno 30 modifikacija koje obuhvaćaju poboljšanja, dopune ili promjene opreme i tehnoloških sustava elektrane. One proizlaze iz svjetske prakse ili vlastitih zahtjeva za povišenjem nivoa nuklearne sigurnosti, pouzdanosti rada i lakšim upravljanjem opremom. Namijenjene su prije svega dizanju raspoloživosti sigurnosne opreme i elektrane u cijelosti i time i kvalitete i pouzdanosti rada. Naglašujemo važnije: zamjena obiju niskotlačnih turbina, zamjena četiriju predgrijača napojne vode parogeneratora, zamjena jedne pruge putujućih rešetki sustava bitne opskrbne vode, proširenje i obnova procesnog informacijskog sustava i nastavak zamjena analognog sistema radiološkog monitoringa.

Mnogo radova odvijalo se u turbinskom dijelu elektrane, gdje su osim zamjene predgrijača napojne vode i sekundarnih cjevovoda zamijenjene i niskotlačne turbine. Odluka za zamjenu turbina donesena ja na temelju praćenja i ocjene stanja turbine te optimiranja održavanja. Nove turbine omogućit će postizanje ciljeva, kao što su: povećanje pouzdanosti turbine (otpornost na naponsku koroziju i proces erozije/korozije izborom boljih materijala i novijeg dizajna), smanjenje troškova rada i održavanja na temelju kraćih remonata, povećano iskorištenje turbina i smanjenje termičkog opterećenja okoliša, povećana snaga elektrane bez dodatnog poduhvata na reaktorskom ciklusu ili gorivu te stvaranje preduvjeta za rad turbine u životnom vijeku elektrane. Snaga elektrane okvirno će se povećati za 20 dodatnih megavata. Nove niskotlačne turbine izradilo je japansko poduzeće Mitsubishi corporation.

Nove niskotlačne turbine imaju robusne rotore koje su monoblok izvedbe s integralno omotanim lopaticama i novim unutarnjim kućištem od kromovog čelika. U okviru cjelokupne zamjene protočnog dijela niskotlačnih turbina zamijenjena je i vrsta profila rotorskih i statorskih lopatica, ulaznih i izlaznih difuzora, međustupanjskih brtvi i ležajeva. Posebnost novih rotora je u tome da su izrađeni od 580 tona teških odljeva, da su lopatice zadnje vrste duže od starih te da zadnje tri vrste lopatica nisu više samostojeće, već su učvršćene na poseban način, tako da čine zatvoren vijenac.

Remontne radove uz organizaciju NEK-a podupiralo je oko 700 domaćih i stranih specijaliziranih radnika. Rezultati remonta su dobar temelj za stabilan rad elektrane u 22. gorivnom ciklusu koji će prema predviđanjima trajati do listopada 2007.

Obavijest

Prikaz aktualnih podataka o stanju elektrane na internetskoj stranici NEK privremeno nije dostupan

Više
Vijest

NEK radi punom snagom unatoč niskom protoku Save i visokim temperaturama zraka

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2022.

Više