O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Završetak 23. gorivog ciklusa i početak remonta

NEK uspješno završava treći za redom 18-mjesečni gorivi ciklus. U 23. ciklusu, koji je započeo ponovnim puštanjem elektrane u pogon nakon završenog remonta 7. studenog 2007. te će se završiti isključenjem elektrane iz mreže u srijedu, 1. travnja 2009, NEK je proizveo 8,36 TWh neto električne energije.

Proizvedena električna energija isporučena je obama članovima društva u jednakim udjelima sukladno Međudržavnom ugovoru. Uz visoku učinkovitost i stabilnost rada te samo jednu neplaniranu zaustavu NEK je osiguravao pouzdanu opskrbu električnom energijom i omogućavao pozitivne učinke na tržištu za oba elektroenergetska sustava. Elektrana je dosegla zacrtane pogonske, sigurnosne i ekonomske ciljeve koji su utvrđeni Gospodarskim planom 2007. i 2008. godine.

U 2008. godini NEK je proizveo 5972 GWh, što je najveća godišnja proizvodnja u povijesti rada elektrane te je za 1,06 % veća od proizvedene električne energije u do sada rekordnoj godini 2005. Ostvarena proizvodnja iznosi ~ 40 % cjelokupno proizvedene električne energije u Sloveniji u 2008. godini.

NEK je radio sukladno zahtjevima slovenskog zakonodavstva i visokim standardima koji važe u svijetu. Tekući i plinski ispusti radioaktivnih tvari bili su i u 23. gorivom ciklusu ispod dozvoljenog upravnog ograničenja, a unutar ograničenja bili su također toplinski utjecaji na rijeku Savu. U privremenom skladištu NSRAO-a na dan 23. 3. 2009. uskladištene su 3703 bačve s okvirnom zapremninom od 2190 m3. Potvrda odgovornog odnosa elektrane prema okolišu je dobivanje certifikata o udovoljavanju okolišnom standardu ISO 14001.

Remont je izvanredno intenzivno razdoblje jer je u trideset dana potrebno zamijeniti gorivo, izvesti preventivne preglede i zahvate održavanja te modernizaciju sustava i opreme. Visoki pogonski standardi zahtijevaju opsežne investicijske i ostale aktivnosti održavanja. Kako bi se ti radovi izveli kvalitetno, u planiranim rokovima i uz stalno osiguravanje nuklearne sigurnosti, potrebna je dobra pripravnost, organizacija, usredotočenost i sudjelovanje radnika NEK-a i radnika ugovornih partnera. Samo dosljedna i kvalitetna izvedba planiranih radova može biti osnova za ostvarenje dobrih pogonskih rezultata u sljedećim gorivim ciklusima.

Veći remontni zahvati održavanja:
- zamjena 56 gorivih elemenata i pregled integriteta svih gorivih elemenata vizualnom i ultrazvučnom metodom,
- pregled penetracija reaktorske glave metodom vrtložnih struja i površinski pregled varova te vizualan pregled površina reaktorske glave,
- pregled stanja zamijenjenih distributora protoka u oba parogeneratora,
- pregled U-cijevi parogeneratora metodom vrtložnih struja,
- pregled vodilica kontrolnih šipki,
- mjerenje debljine cjevovoda sekundarne strane ultrazvučnom metodom i po potrebi zamjena kritičnih cjevovoda,
- preventivni pregled i po potrebi sanacija kanala rashladnog tornja.

Sukladno dugoročnom planu investicija NEK nastavlja intenzivnu tehnološku nadgradnju. U remontu 2009. izvest će se okvirno 30 planiranih modifikacija, pretežno s područja upravljanja i regulacije, električne opreme i mjernih uređaja.

Veće modifikacije koje će se izvesti u remontu:
- zamjena relejne zaštite bloka generator-transformator,
- zamjena sustava za regulaciju turbine novim digitalnim sustavom,
- modernizacija sustava za praćenje rada turbine i generatora,
- premještanje i modernizacija 110-kilovoltnog polja vlastite potrošnje,
- zamjena tekućih radioloških monitora i time završetak projekta zamjene analognog sustava radiološkog monitoringa,
- zamjena sekundarnih cjevovoda na sustavima ekstrakcijske pare i drenaža turbine,
- zamjena opreme za uzorkovanje hladila,
- izrada dostupa i podesta u reaktorskoj zgradi,
- nadgradnja seizmičke zaštite polarne dizalice u reaktorskoj zgradi.

Remontna zaustava započet će se 1. travnja 2009. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže te će se po planu završiti nakon 30 dana ponovnim priključenjem na mrežu 30. travnja.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više