O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Poslovni partneri

Postojeći poslovni partneri

Pružanje usluga

Primili ste potpisan ugovor ili narudžbenicu za pružanje usluga. Ako će se usluga pružiti na području NEK-a, morate ispuniti uvjete za samostalno kretanje i rad u NEK-u, o kojima ste obaviješteni tijekom potražnje. Detaljno su predstavljeni na u nastavku.

Osnovni uvjeti za samostalne kretanje u NEK-u

Za upućenog zaposlenika, koji ispunjava sve zahtjeve, ugovaratelj referentu nabave koji brine o predmetnom ugovoru pošalje ispunjene obrasce: Zahtjev za izradu ulazne kartice Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (.docx, 62 kB) i Izjavu o ispunjavanju uvjeta Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV (.docx, 38 kB).

Dodatni uvjeti za rad u radiološki kontroliranom području (RNO):

Ako se za izvođenje radova, osim osnovnih uvjeta za samostalno kretanje u NEK-u, zahtijevaju dodatni uvjeti (primjerice voditelj radova itd.), podrobnosti o njima nalaze se na ovoj poveznici.

Stručno osposobljavanje vanjskih izvođača

Više