O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

U NEK-u završavamo projekt uvođenja suhog skladištenja istrošenog goriva

Nuklearna elektrana Krško (NEK) i nadalje potvrđuje pouzdanost i predvidljivost svojeg rada. Nakon što je lani, poslije 513 dana izuzetno uspješno završila 32. gorivi ciklus, stabilnim radom i u ovom ciklusu ostaje nosivi stup elektroenergetskih sustava Slovenije i Hrvatske te omogućava uvjete za njihov prijelaz na bez ugljika. NEK je dobio okolišnu suglasnost za produljenje svog pogonskog vijeka za dodatnih 20 godina (do 2043). U skladu sa slovenskim zakonodavstvom odvija se treći periodički sigurnosni pregled, kojim Uprava RS za nuklearnu sigurnost provjerava, da li NEK ispunjava kriterije za rad tijekom sljedećih deset godina. Premještanjem prvih, 592 goriva elementa u suho skladište završit ćemo projekt suhog skladišta istrošenog goriva. Na taj način ispunit ćemo uvjete i stupit će na snagu odluke pravnih tijela za produljenje rada NEK, a potrošače ćemo još dva desetljeća opskrbljivati sa električnom energijom prema razumnoj cijeni.

NEK je dobio okolišnu suglasnost za rad do 2043. godine.

Ministarstvo za okoliš i prostor završilo je postupak prosudbe utjecaja NEK na okoliš i 13 siječnja ove godine izdalo je okolišnu suglasnost za produljenje pogonskog vijeka NEK za dodatnih 20 godina (do 2043.). Cijeli postupak koji se odvijao u skladu sa međunarodnim, europskim i slovenskim propisima bio je prilično zahtjevan i kompleksan. U prekograničnoj prosudbi sudjelovale su sve susjedne države i Njemačka. Obrađivane su bile sve teme, među njima: zaštita od potresa, poboljšanja radi osiguravanja sigurnosti, otpornost na klimatske promjene i vanjske čimbenike te utjecaj na vode glede trenda zagrijavanja vodotoka u istočnoj Sloveniji.

U skladu sa slovenskim zakonodavstvom odvija se treći periodički sigurnosni pregled, kojim Uprava RS za nuklearnu sigurnost (URSJV) u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju provjerava, da li NEK ispunjava kriterije za rad sljedećih deset godina. Treći periodički sigurnosni pregled obuhvaća područja objekta, sigurnosnih analiza, rada i uporabe pogonskih iskustava, vođenja, okoliša, fizičke zaštite i zaštite od zračenja, trebao bi prema predviđanjima završiti krajem godine.

Projekt uvođenja suhog skladištenja istrošenog goriva je u završnoj fazi

U proteklom desetljeću u NEK-u smo uveli veći broj tehnoloških poboljšanja, koje pridonose ka još većoj otpornosti elektrane na prirodne i ostale manje vjerojatne događaje. Gdje smo imali mogućnost izabrali smo pasivne mogućnosti. I uvođenje suhog skladištenja istrošenog goriva predstavlja prelazak od aktivnih rješenja na pasivna, jer za omogućavanje hlađenja nije potreban bilo kakav dodatni uređaj, sustav ili energent. U svijetu je prihvaćeno kao najprimjerenije i prošireno privremeno skladištenje istrošenog goriva.

Za uvođenje suhog skladišta potrebno je bilo provesti više pravnih postupaka sukladno prostornom, okolišnom, građevinskom i nuklearnom zakonodavstvu. Postupak promjena i dopuna Prostornog plana NEK, uključio je cjelovitu prosudbu utjecaja na okoliš i prekogranično savjetovanje sa Hrvatskom i Austrijom, uspješno smo završili u ožujku 2020. Integralnu građevinsku dozvolu dobili smo u veljači 202. godine. I za ovaj postupak smo obavili prosudbu utjecaja na okoliš i prekograničnu prosudbu sa Hrvatskom i Austrijom. Nakon izgradnje početkom ove godine dobili smo i uporabnu dozvolu za suho skladište. Postupak odobrenja suhog skladištenja istrošenog goriva i promjene licencijskih dokumenata završen je izdavanjem rješenja URSJV.

Premještanje istrošenih gorivih elemenata iz bazena za istrošeno gorivo u suho skladište

Suho skladište je zgrada, velika 50 x 70 x 20 metara. Debljina armirane betonske temeljne ploče je 1,75 metara i uključivši i obodne zidove osigurava zaštitu od poplave te omogućava sidrenje skladišnih spremnika. Osigurano je mjerenje zračenja i temperature. Ugrađena je i infrastruktura za nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Istrošeni gorivi elementi bit će uskladišteni u posudi za zbrinjavanje istrošenih gorivih elemenata u kojoj će biti helijeva atmosfera. U svakoj takvoj posudi bit će 37 istrošenih gorivih elemenata. Debeli betonski plašt spremnika u koji će biti stavljena posuda sa istrošenim gorivim elementima bit će ujedno i mehanička i radiološka zaštita. Hlađenje će biti osigurano bez rada rashladnih sustava, sa cirkuliranjem zraka između posude sa istrošenim gorivim elementima i plašta spremnika. Robusna izvedba spremnika štiti od ekstremnih vremenskih prilika, od opasnosti od potresa te mogućeg pada komercijalnog zrakoplova. Tehnološko rješenje osigurava visoku razinu sigurnosti radnika i okoliša prilikom premještanja istrošenih gorivih elemenata iz bazena u spremnike, tijekom transporta spremnika od zgrade u kojoj je bazen za istrošeno gorivo do suhog skladišta, prilikom premještanja u suho skladište i cijelo vrijeme privremenog skladištenja. Izabrano tehnološko rješenje omogućava i transport gorivih elemenata ubuduće za potrebe trajnog rješenja. U prvoj kampanji, do jeseni, u suho skladište ćemo premjestiti 16 spremnika u kojima će biti 592 istrošena goriva elementa. Premještanje će nadzirati URSJV, a pratit će ga i ovlaštene organizacije.

Uvođenjem suhog skladištenja ispunit ćemo sve uvjete i poštivati odluke pravnih tijela za produljenje rada NEK, a potrošače ćemo još dva desetljeća opskrbljivati sa električnom energijom prema razumnoj cijeni. Prošla su i dva desetljeća od kada su stupili na snagu Međudržavni i Društveni ugovor sa kojima je NEK nakon godina ekonomske nesigurnosti, statusnih i upravljačkih promjena konačno stabilizirao svoj ekonomski i statusni položaj te pridobio stabilne izvore za rad i tehnološko osuvremenjivanje. Godišnji proizvodni cilj je više od 6 milijardi kilovat sati električne energije što zahtjeva rad na punoj snazi sve dane u godini. Dosljedno uzimati u obzir pravna ograničenja, a izvođenje radova u skladu sa najvišim standardima ostaje naše čvrsto opredjeljenje.

Prezentacija suhog skladištenja istrošenog goriva

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više