O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Završen 26. gorivi ciklus, počinje remont

Nuklearna elektrana Krško (NEK) uspješno završava 26. gorivi ciklus koji je započeo nakon završetka remonta 27. svibnja 2012. To je šesti uzastopni 18-mjesečni gorivi ciklus. Elektrana je radila sigurno i stabilno uz dosljedno poštivanje upravnih ograničenja u pogledu utjecaja na okoliš. Poslovanje je bilo društveno odgovorno, zakonito i ekonomično sukladno gospodarskom planu, postignuti su i postavljeni pogonski ciljevi. U 26. gorivom ciklusu NEK je proizveo 7.937.460 MWh neto električne energije što je približno na nivou planirane proizvodnje za to razdoblje. Remonta zaustava započet će 1. listopada 2013. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a trajat će okvirno nešto više od mjesec dana.

Tekući i plinoviti ispusti radioaktivnih tvari bili su i u 26. gorivom ciklusu ispod dozvoljene upravne granice, a također su bili unutar ograničenja i toplinski utjecaji na rijeku Savu. NEK je radio sukladno zahtjevima slovenskog zakonodavstva te sukladno visokim standardima koji vrijede u svijetu. Odgovoran odnos elektrane prema okolišu potvrđuje pozitivna ocjena vanjske prosudbe sukladnosti sustava kvalitete u NEK-u standardima ISO 14001, koja je potvrdila da se u NEK-u brižno upravlja okolišem. Vanjska prosudba u prošloj godini potvrdila je da se u NEK-u poštuju najviši sigurnosni i tehnički standardi te standardi kvalitete i na području zdravlja i sigurnosti na radu te požarne sigurnosti te da se ispunjavaju kriteriji koje utvrđuje standard OHSAS 18001. Ponovno je potvrđena dobra praksa i sukladnost rada internih laboratorija NEK-a koji mjere radioaktivnost tekućih i plinovitih ispusta iz NEK-a te individualne doze pojedinaca laboratorijskom standardu ISO 17025. Tijekom 26. gorivog ciklusa u privremeno skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad u NEK-u uskladišteno je 229 paketa odnosno 49,365 m3 tog otpada.
U lipnju 2012. Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost završila je upravni postupak odobrenjem cjelovitog programa nadzora starenja opreme, što je jedan od važnih preduvjeta za predviđeno produljenje rada elektrane, koja s time nakon tri desetljeća komercijalnog rada ulazi u drugu polovinu radnog vijeka.
Završno izvješće Europskog povjerenstva o izvanrednim sigurnosnim pregledima svih europskih nuklearnih elektrana ili tzv. stres-testovima, koje je objavljeno ujesen 2012., potvrdilo je da ima NEK vrlo dobre rezultate te da je primjereno pripremljen na ekstremne vanjske događaje.
Kao i prethodnih godina protoci Save zbog nedostatka padalina i zbog visokih temperatura bili su mali također tijekom prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg ljeta. Zahvaljujući dobroj koordinaciji vodnog režima s pomoću hidroelektrana na Savi i punoj pripremljenosti vlastitih rashladnih kapaciteta NEK je radio punom snagom i sukladno upravnim ograničenjima.
Ujesen 2012. bilo je potrebno ručno zaustaviti elektranu zbog povećanja nanosa u rijeci Savi i posljedično pogoršanih uvjeta hlađenja glavnog kondenzatora. U veljači ove godine NEK je automatski zaustavljen zbog mehaničkog oštećenja izolacijskog ventila na glavnom parovodu u sekundarnom dijelu elektrane.
Naravno, iznimno je važno naglasiti da je elektrana ujedno postigla postavljene ciljeve na području nuklearne sigurnosti i pripremila važne projekte za tehnološku nadgradnju i na području Programa nadgradnje sigurnosti. Taj program znači operativno ispunjavanje zahtjeva upravne odluke iz 2011. godine nakon izvanrednog sigurnosnog pregleda i odziv na formalno odobrenje podloga za dugoročan rad.
U proteklih 18 mjeseci izvodile su se tehnološke modernizacije koje je bilo moguće izvesti s obzirom na pogonska ograničenja elektrane. Neki između tih projekata su sljedeći:
• završetak nadgradnje sustava protupožarne detekcije
• početak izvedbe projekata Programa nadgradnje sigurnosti, koji će biti u funkciji nakon remonta 2013.
• nastavak zamjene opreme u rasklopnom postrojenju i pripreme za priključenje novog ELES-ovog 400-kilovoltnog dalekovoda Krško – Beričevo
• izgradnja prostora za čuvanje mobilne opreme za primjer izvanrednog događaja.
Remont je uz rad u 18-mjesečnom ciklusu izvanredno intenzivno razdoblje jer je potrebno izvesti zamjenu goriva, preventivne preglede i zahvate održavanja te modernizaciju sustava i opreme. Visoki pogonski standardi traže velik opseg investicijskih i ostalih aktivnosti održavanja. Kako bi se ti procesi ostvarili kvalitetno, u postavljenim rokovima i uz stalno osiguravanje nuklearne sigurnosti, potrebna je dobra pripremljenost, organiziranost, usredotočenost i sudjelovanje radnika NEK-a i radnika ugovornih partnera. Samo dosljedna i kvalitetna izvedba planiranih radova može biti osnova za postizanje dobrih pogonskih rezultata u sljedećim gorivim ciklusima.
Remonta zaustava započet će 1. listopada 2013. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a trajat će okvirno nešto više od mjesec dana. Veći remontni zahvati održavanja:
- zamjena 56 gorivih elemenata
- ispiranje taloga parogeneratora
- zamjena vodilica detektora za mjerenje raspodjele snage u nuklearnoj jezgri
- desetogodišnji remont visokotlačne turbine
- mjerenja debljine cjevovoda sekundarne strane ultrazvučnom metodom i po potrebi zamjena cjevovoda
- zamjena sigurnosnih 125-voltnih baterija pruge A i 220-voltnih baterija za napajanje ostalih sustava.
NEK će sukladno dugoročnom planu investicija nastaviti intenzivnu tehnološku nadgradnju. Također tijekom remonta 2013. izvest će se okvirno 30 planiranih modifikacija. Veće modifikacije koje će se izvesti tijekom remonta:
- obnova 400-kilovoltnih dalekovodnih polja TUMBRI I i II te izgradnja 400-kilovoltnih dalekovodnih polja BERIČEVO I i II (opseg ELES-a)
- izgradnja redundantnog 400-kilovoltnog transformatorskog polja te završetak modernizacije postojećeg 400-kilovoltnog transformatorskog polja
- zamjena glavnog transformatora nazivne snage od 400 MVA novim transformatorom snage od 500 MVA
- zamjena regulacijskih transformatora od 118 VAC
- zamjena sustava mjerenja temperature reaktorskog hladila
- modernizacija izolacijskih ventila glavnih parovoda
- završetak projekta nadgradnje sustava požarne detekcije
- osiguranje sigurnog dostupa u reaktorski bazen v zaštitnoj zgradi
- zamjena osam ventila za podešavanje protoka sigurnosnog ubrizgavanja u reaktorski rashladni sustav.
Tijekom ovogodišnjeg remonta izvest će se i da prva veća projekta iz Programa nadgradnje sigurnosti:
- Ugradnja sustava za odzračivanje i rasterećenje zaštitne zgrade, koji osigurava minimalan ispust radioaktivnih produkata u okoliš u primjeru malo vjerojatnih teških nesreća. Sustav osigurava cjelovitost zaštitne zgrade u uvjetima visokih temperatura i nadtlaka te minimalan nadzirani ispust u okoliš (< 0,1 % hlapljivih i krutih čestica fisijskih produkata jezgre). Osnovni je cilj modifikacije očuvati cjelovitost zaštitne zgrade na taj način da se u primjeru malo vjerojatne teške nesreće nadzirano tlačno rastereti preko filtara.
- Ugradnjom pasivnih autokalitičkih peći za spaljivanje vodika ograničit će se koncentracija eksplozivnih plinova (vodika i ugljičnog monoksida) u zaštitnoj zgradi u primjeru malo vjerojatne teške nesreće.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više